Registrace hříběte Oznámení o spuštění Databáze zvířat pro ekologické zemědělství - Asociace svazů chovatelů koní

Oznámení o spuštění Databáze zvířat pro ekologické zemědělství

Informujeme o spuštění Databáze zvířat pro EZ.
Cílem tohoto systému je vytvořit jednoduchý a v praxi použitelný nástroj, který bude spojovat
zájemce o ekologicky chovaná zvířata na jedné straně s nabídkou chovatelů těchto zvířat na
straně druhé. Editační část pro vytváření jednotlivých inzerátů je dostupná všem zemědělcům,
kteří jsou registrování v systému ekologického zemědělství, a to po přihlášení na stránkách
eagri.cz – portál farmář. Prohlížení jednotlivých inzerátů je dostupné široké veřejnosti.
Detailnější informace o tom, jak se systémem pracovat, najdete na webových stránkách
Ministerstva zemědělství http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/.
V příloze naleznete celé oznámení, které dorazilo z MZe, včetně prosby o zpětnou vazbu.
V.MarianovskáDatabáze_zvířat_pro_EZ