Registrace hříběte NVHZ v Brně letos bez ASCHK - Asociace svazů chovatelů koní

NVHZ v Brně letos bez ASCHK

Vážení chovatelé,

v letošním roce jsme po vzájmené dohodě s Českomoravskou společností chovatelů jako hlavním partnerem Veletrhů Brno pro kolekce hospodářských zvířat dospěli k názoru, že není nutná účast ASCHK ČR jako garanta chovatelských kolekcí koní. Důvodem je především přesun termínu (Covid-19) a jeho kolize s tradičními chovatelskými akcemi v měsíci září. Koně však na výstavě samozřejmě chybět nebudou. Odbornými garanty výstavních kolekcí jsou pan Michal Pejčoch a Ing. Eva Sobotková Ph.D. (evaso@post.cz), která je zároveň kontaktní osobou pro vystavovatele a program. Podrobnější informace naleznete na NVHZ 2021 – Národní výstava hospodářských zvířat – Veletrhy Brno (bvv.cz). Návštěvníkům přejeme příjmený zážitek a těšíme se na spolupráci při pořádání výstav v budoucnu.