Registrace hříběte Novinky v pravidlech pro soutěže chladnokrevných koní - Asociace svazů chovatelů koní

Novinky v pravidlech pro soutěže chladnokrevných koní

S platností od 1.3.2022 vešla v platnost upravená verze pravidel soutěží chladnokrevných koní. Její plnou verzi včetně zvýrazněných změn naleznete zde Pravidla pro chl. soutěže 2022. Soutěže byli a jsou doménou Svazu chovatelů N, SN a ČMB. Na stránkách svazu se můžete kromě uvedených pravidel dozvědět o vzniku komise pro soutěže chladnokrevných koní, seznámit se se seznamem rozhodčích či propozicemi soutěží a samozřejmě i celou řadou dalších informací, týkajích se soutěží, či chovu chladnokrevných koní.  Pro úplnost přikládáme ještě aktuální Kalendář kvalifikačních soutěží_2022.

 

kancelář ASCHK