Registrace hříběte Nejkrásnější koně v Pardubicích - Asociace svazů chovatelů koní

Nejkrásnější koně v Pardubicích

V sobotu 5. 9. 2020 proběhla na mezinárodní výstavě Koně v akci přehlídka tříletých chladnokrevných klisen a přehlídka hříbat pod klisnou všech tří chladnokrevných plemen koní chovaných v České republice. Přehlídka byla organizována Svazem chovatelů chladnokrevných koní a hlavní zásluhu na jejím úspěšném průběhu měly členky předsednictva této organizace paní Natálie Blizňáková a paní Petra Šanturová. Celou akci moderoval Ing. Novotný a hodnotitelská komise složená z pánů Jandy, Konečného a Janoše posuzovala jednotlivé koně jak z hlediska stavby těla, tak z hlediska kvality a prostornosti pohybu. Součástí hodnocení byla i kvalita přípravy koně na předvedení jeho podkování  a případně i úbor a úprava předvaděče, což jsou všechno detaily, které ke kvalitnímu předvedení koní patří. Komise neměla vůbec lehkou práci, protože zúčastněné klisny byly na velmi dobré úrovni z hlediska exteriéru i z hlediska kvality pohybu. Ze 7 předvedených klisen slezského norika se nejlépe umístila 64/464 Zoja po 1589 Baramis z matky 69/743 Chata v majetku Radka Petzelta, na druhém místě 67/465 Zlatá z matky 69/543 Gejša v majetku Vítkovské zemědělské s.r.o. a na třetím místě 67/466 Zora z matky 67/535 Rebeka rovněž v majetku pana Petzelta. Také otcem obou těchto klisen je hřebec 1589 Baramis a všechny tři vítězné klisny pocházejí z chovu Vítkovské zemědělské s.r.o. Českomoravských belgických klisen se zúčastnilo přehlídky 6 a na prvním místě byla hodnocená 71/28 Mona po 1835 Patriot z matky 55/385 Mira jejímž chovatelem i majitelem je pan František Sysel. Druhé místo získala klisna 26/602 Háta po 2828 Baluf z matky 55/392 Helena, jejímž chovatelem i majitelem je pan Jan Jílek a třetí se umístila 52/723 Hela po 1960 Barbar z matky 55/92 Hilda v majetku Pavla Diviše. Ze 6 zúčastněných klisen norických byla nejlépe hodnocena 25/355 Ready po hřebci 1152 White Tiger z matky 11/176 Rona, chovatelky a majitelky Svatavy Richtrové. Druhá byla 13/100 Šakyra po 1837 Neugot z Borčic z matky 17/697 Šárka, jejíž chovatelkou je Ing Sitterová a majitelem Josef Hradec a třetí v pořadí byla 34/262 Zafira po 1594 Falstr z matky 34/659 Zubejda v majetku pana Česlava Hejla. Ještě obtížnější bylo hodnocení hříbat pod klisnou nejen s ohledem na větší počet zúčastněných, ale i proto, že posoudit mladé hříbě je velmi obtížné, protože se zvyšujícím se věkem koně se významně mění jeho tělesné proporce. Mezi 8 slezskými noriky se na první místě umístil Natar po otci 1588 Nach-B z matky 67/90 Vanda jehož majitelem je Marek Škarpa. Českomoravských belgiků bylo posuzováno 11a nejlépe byla hodnocena 48/116 Safira z Květné  po 1241 Safír z matky 71/594 Sandra v majetku Ferinanda Raditsche. Norických hříbat bylo posuzováno 6 a jako nejlepší vyhodnotila komise klisničku Loty po 2585 Glen z matky 34/600 Libra v majetku paní Daniely Kodadové. Zajímavé bylo i porovnání vyrovnanosti jednotlivých plemen mezi sebou, které ukázalo, že z předvedených tříletých klisen i matek s hříbaty byly nejvíce vyrovnané klisny českomoravského belgika. Menší vyrovnanost byla zřejmá u klisen slezského norika a zúčastněné norické klisny vykazovaly značnou nevyrovnanost v tělesném rámci i plemenném typu. Zdá se, že dlouhodobá nevyváženost podpory chladnokrevných plemen koní, kdy norický kůň, který není zařazen do genetických živočišných zdrojů, způsobuje, že norický kůň ztrácí postupně na své původní kvalitě. Tím více pozornosti musí v budoucnu věnovat jeho chovatelé péči o udržení a rozvoj tohoto plemene koní. Na závěr děkujeme Lesům ČR, s.p. za podporu této akce.

LČR partner ASCHK ČR

25/355 Ready po 1152 White Tiger z 11/176 Rona paní S. Richterové z Třebčic

67/90 Vanda po 2774 navar s letošním hřebečkem Natar po 1588 Nacho-B M. Škarpy z Hošťálkové

 

Ludmila Hrušková

Svaz chovatelů a přátel norika z.s.