Registrace hříběte Naše pole Nabočany - 14.6.2022 - Asociace svazů chovatelů koní

Naše pole Nabočany – 14.6.2022

Vážení příznivci soutěžní orby koňským spřežením.
Rádi bychom vás informovali o nově vzniklé soutěži, která se poprvé uskuteční dne
14. června 2022 v Nabočanech při tradiční akci NAŠE POLE. Mezinárodní soutěž v orbě
koňmi bude organizována ve spolupráci s Asociací svazů chovatelů koni České
republiky, z.s., dále ve spolupráci s vydavatelstvím Profi Press, s.r.o., Agenturou
M-S-P, s.r.o. a mnoha dalších firem. Pokračování tohoto premiérového prvního ročníku
se uskuteční na podzim roku 2022 recipročně na Slovensku při obdobné výstavě Dni poĺa.
Obě soutěže se budou hodnotit samostatně podle jednotných pravidel soutěžní orby
koňským zápřahem.
Tradiční již XXII. ročník zemědělské výstavy Naše pole Nabočany, spojený s celostátní
přehlídkou polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstavy
zemědělské techniky dává záruku nevšední propagace a zábavy, kdy se zde pravidelně
schází několikatisícová návštěvnost, zejména z řad zemědělské veřejnosti. Tento první
ročník takto pojaté zmíněné soutěže pokládá základní kámen ke vzniku mezinárodních
klání v orbě koňským spřežením. Snahou zakladatelů a organizátorů bude vybudovat
kvalitní soutěž s možností rozšíření i pro ostatní okolní země. Součástí je i Výstava koní
pro hospodářské použití spojená s jejich bonitací.
Hlavní snahou organizátorů a pořádajících společností je tak ve výsledku poprvé ukázat i
historický vývoj tradiční orby s koňskými potahy v porovnání s nynějšími moderními
způsoby této základní operace v péči o půdu. Tím je svým způsobem splněno hlavní motto
nabočanské výstavy: „22 let tradice, setkávání, poznávání a inspirace“.