Registrace hříběte Mistrovství České republiky v kompletních soutěžích chladnokrevníků Kolesa - Asociace svazů chovatelů koní

Mistrovství České republiky v kompletních soutěžích chladnokrevníků Kolesa

 

Stejně jako v loňském roce se mistrovství České republiky konalo v areálu Vasury Kolesa a to 30.9.-1.10.2023. Zázemí pro závodníky, koně i připravenost areálu zde byla na vysoké úrovni, stejně tak i práce sboru rozhodčích, kteří pracovali ve složení: hlavní rozhodčí Jaroslav Straka, rozhodčí Petr Novák, Petr Sidimák, Petra Šanturovová a pomocný rozhodčí Jiří Pavlík. Stavitelé trati Petr Novák a Petr Sidimák spolu s Janou Novákovou si pro závodníky připravili jak ve vozatajské jízdě, tak v ovladatelnosti s kládou, technicky náročnou trať.

Sobotní soutěže jednospřeží se zúčastnilo celkem 16 soutěžních dvojic, kterým se podařilo v průběhu celého roku kvalifikovat na základě daných kvalifikačních podmínek.

Soutěžit se začínalo vozatajskou jízdou, kde kromě couvání do suchého příkopu museli soutěžící absolvovat několik průjezdů, maratonovou překážku nebo vyvýšenou kombinovanou překážku ve tvaru písmene U. S touto tratí si nejlépe poradil Tomáš Ambrož s valachem 67/581 Argonem, kteří zvládli zajet trať v čase 2:00:34. Pouze 3 vteřiny za ním skončil s časem 2:03:09 jeho bratr René Ambrož s teprve čtyřletou klisnou slezského norika 67/699 Bonetou a třetí příčku obsadil Jaroslav Marvan a klisna ČMB 63/815 Marka, která je v majetku Ing. Kristýny Václavkové, v čase 2:22:15.

Následovala ovladatelnost s kládou. V této disciplíně si soutěžící museli poradit s lesíkem, suchým příkopem, kolotočem, navalením, tlačením, vyvážením, ale také s podsmykem nebo začelením. Pouze 4 soutěžícím se podařilo projet trať bez trestných bodů, což nám jenom dokazuje její složitost a technickou náročnost. S touto tratí si nejlépe poradil Michal Bančík se slezskou noričkou 69/215 Nessie, kteří zajeli trať bez trestných bodů v čase 7:38:31. Taktéž čistou jízdu, ale v pomalejším čase 7:44:25, předvedl Tomáš Ambož a slezský norik 67/581 Argon. Třetí příčku obsadil Jan Francisty s chladnokreníkem Set, kteří trať taktéž zvládli čistě v čase 8:24:09.

Následoval těžký tah, který prověřil sílu všech koní na tvrdém podkladu. Nejvíce utáhl kůň Set se svým kočím Janem Francstym, který utáhl 1500 kg téměř po celé délce dráhy do vzdálenosti 19,6 metrů. O necelých 5 metrů za ním skončil plemenný hřebec slezského norika 2923 Haby, který je v majetku Evy Matyšové a soutěžil pod vedením Jana Blizňáka. A pouze 40 centimetrů za nimi skončil na 14,3 metrech slezský norik 67/219 Borgis s Miroslavem Šuhajem.

Po sečtení bodů následovalo slavnostní vyhlášení, při kterém byli všichni závodníci oceněni účastnickým flotem a od 5. místa nahoru také finančními odměnami a věcnými cenami.

Na 5. místě s celkovým počtem 17 bodů skončil Jan Blizňák s teprve čtyřletým plemenným hřebcem SN 2923 Habym, kterému k takto dobrému umístěni pomohl především výkon v těžkém tahu. Taktéž 17 bodů, ale lepší umístěni v ovladatelnosti v kládě, pomohlo k zisku čtvrtého místa Davidu Šímovi se slezským norikem  72/82 Ramonem. Třetí místo obsadil René Ambrož a čtyřletá slezská norička 67/699 Boneta, která po celý den předváděla vyrovnané, kvalitní výkony (2. místo vozatajská jízda, 5. místo ovladatelnost s kládou, 7. místo těžký tah). S celkovým ziskem 10 bodů za 6. místo ve vozatajské jízdě, 3. místo v ovladatelnosti s kládou a vítězství v těžkém tahu obsadil druhé místo jediný zástupce Slovenské republiky Jan Francisty ml. a jeho chladnokrevník Set.

Celkové vítězství a titul mistra České republiky si v sobotu zajistil, především díky 1. místu ve vozatajské jízdě a 2. místu v ovladatelnosti s kládou (těžký tah 6. místo – celkem 9 bodů), Tomáš Ambrož a slezský norik 67/581 Argon, který podává stabilní výkony se svými koňmi po celý rok a stejně jako jeho bratr René reprezentuje Stáj Luboměř.

 

Nedělní dvojspřeží bylo zahájeno přehlídkou a představením všech koní na ruce. Poté následovaly soutěže ve stejném pořadí jako v sobotu, přičemž i trať byla víceméně stejná, došlo pouze k rozšíření průjezdů a úpravě trati na ovladatelnost s kládou, kde musela být nahrazena jedna technická překážka za shazování kužele tlačením. Do nedělního dvojspřeží nastoupilo 13 soutěžících a stejně jako v sobotu se okem diváka bylo na co dívat. Závodníci předváděli kvalitní výkony a všichni dokázali, že na mistrovství České republiky se nekvalifikovali náhodou.

Ve vozatajské jízdě zvítězil Michal Bančík se svými klisnami 69/215 Nessie a 69/234 Naděje, kterým se jako jediným za oba soutěžní dny podařilo zajet trať pod 2 minuty v čase 1:56:59. Druhé místo v čase 2:16:09 obsadil David Šíma s koňmi 72/82 Ramon a 1952 Galvas a třetí místo v čase 2:17:27 získal Tomáš Ambrož, který sepřahal 67/581 Argona a 67/699 Bonetu, jejímž majitelem je Tomášův bratr René Ambrož.

V ovladatelnosti s kládou jsme viděli pouze 3 čisté jízdy, které rozhodly o umístěných a pořadí následně určoval dosažený čas. V absolutně bezkonkurenčním čase 7:14 zvítězil Tomáš Ambrož s koňmi Argon a Boneta. Druhé místo s časem 9:22:24 obsadil Miroslav Ježek a 25/353 Max a 2444 Sany Sobětický, kteří jsou v majetku ZH Písek. Třetí příčka v čase 9:57:09 patřila Davidu Šímovi s koňmi Ramon a Galvas.

Závěrečná disciplína těžký tah opět mohla zamíchat pořadím. Oproti loňskému roku se zdaleka netahaly tak vysoké hmotnosti, jelikož saně jely těžce od samého začátku. Vítězem těžkého tahu se stal Michal Pavelka s Orkánem a Bambou, kteří jako jediní zvládli utáhnout hmotnost 2600 kg po celé délce trati. Pouze 20 cm k dosažení této vzdálenost chybělo Jaroslavu Marvanovi s klisnou 63/815 Markou a 61/636 Arkasem, kteří ukázali obrovskou chuť a ochotu v těžkém tahu. Za půlku dráhy se na hmotnosti 2600 kg dostal Tomáš Ambrož s Argonem a Bonetou, čímž si zajistili třetí místo.

Následovalo vyhlášení výsledků, přičemž 5. místo si v celkovém pořadí zajistil svým výkonem Jan Francisty se svými koňmi Set a Baška (5. místo vozatajská jízda, 7. místo ovladatelnost s kládou, 4. místo těžký tah). Místo 4. obsadil s celkovými 12 body David Šíma s Ramonem a Galvasem (2. místo vozatajská jízda, 3. místo ovladatelnost s kládou, 7. místo těžký tah). Třetí místo za celkový zisk 11 bodů (4. místo vozatajská jízda, 5. místo ovladatelnost s kládou, 2. místo těžký tah) obsadil Jaroslav Mavan s českomoravskými belgiky Markou a Arkasem. Vítězství ve vozatajská jízdě, 4. místem v ovladatelnosti s kládou a 5. místem v těžkém tahu si celkově 2. místo zajistil Michal Bančík se slezskými noričkami Nessie a Naděje.

A stejně jako v sobotu, dokonce s náskokem 3 bodů, se mistrem České republiky ve dvojspřeží stal Tomáš Ambrož s Argonem a Bonetou, kteří se umístili na 3. místě ve vozatajské jízdě i v těžkém tahu a zvítězili v ovladatenosti s kládou.

Ráda bych poděkovala všem závodníkům za pěkné sportovní výkony, areálu Vasury Kolesa za skvěle připravený areál a podmínky pro soutěž, dále Asociaci svazů chovatelů koní ČR, Lesům České republiky za finanční podporu, firmě Fides Agro za ceny pro závodníky, všem rozhodčím za trpělivost a oddanost chladnokrevnému sportu a také Svazu chovatelů chladnokrevných koní v čele s Janou Novákovou za organizaci celé této akce.

Natálie Bančíková