Registrace hříběte Kůň 2022 – závěrečná zpráva - Asociace svazů chovatelů koní

Kůň 2022 – závěrečná zpráva

Na Výstavišti v Lysé nad Labem proběhl od pátku 16. 9.  do neděle 18. 9. veletrh koní a všeho, co k nim patří – Kůň 2022.

Letošní ročník byl věnován především chladnokrevným plemenům. Vedle dvou tradičních, českomoravský belgik a slezský norik, bylo prezentováno letos nově pojmenované plemeno český norik. Prezentace vznikaly ve spolupráci s oběma Zemskými hřebčinci v Písku a Tlumačově. Nechyběla pýcha české hipologie starokladrubský kůň, kterého prezentoval Národní hřebčín Kladruby. K vidění byli ovšem i populární fríští koně, čeští teplokrevníci předvedeni ve sportovní drezúrní úloze i celá škála malých koní.

Ustájeno bylo v Lysé více jak 120 koní, kteří byli k vidění nejen v boxech, ale i na dvou předvadištích, přičemž pro přípravy vystoupení sloužilo předvadiště v hale A1 a hlavní doprovodný program odstartoval v pátek 16. 9. v 10:00 hodin v hale C. Slavnostního zahájení se zúčastnila řada hostů, kteří přijeli v kočárech z radnice v Lysé nad Labem.

Velmi atraktivní doprovodný program obsahoval vystoupení jízdní policie, westernové show, ukázky drezury a parkuru. Mimořádná byla opět i představení národního hřebčína a hřebčinců působících na území České republiky – z Kladrub nad Labem, Písku a Tlumačova. I letošní ročník obohatila řada zajímavostí, například  výstava fotografií na plátně od Dalibora Gregora – JÍZDA KRÁLŮ – hrdost, úcta, tradice, prezentace  nového českého filmu o životě cirkusového starokladrubského koně s názvem Buko, který natočila Alice Nellis či výstava fotografií tažných koní  Heleny Görnerové, rovněž instalovaná v prvním patře haly A2.

Nedílnou součástí výstavy Kůň 2022 byla účast tuzemských i zahraničních firem z tohoto oboru. Vystavovatelé nabídli veškeré zboží, výrobky či služby, které jezdci a chovatelé potřebují k výkonu své činnosti – například jezdecké potřeby, přepravníky, kočáry, stájové technologie, širokou nabídku krmiv a doplňků, kovářské zboží, veterinární doplňky a odbornou literaturu.

Vrcholem  pátečního a sobotního programu byla Večerní koňská galashow.  Jednou z hvězd, která se představila divákům , byl Guillaume Mauvais. Jeho vystoupení s koňmi plemene Comtois, založené na důvěře a klidu, viděli diváci na mnoha akcích ve všech koutech světa. Okouzlující francouz přivezl do Lysé osm chladnokrevníků, kteří  předvedli  nejtěžší prvky volné drezury.

V pátek i v sobotu byly ochozy haly C na výstavišti v Lysé zcela zaplněny. Zájem byl i o denní program, kdy dopoledne probíhaly tradiční chovatelské ukázky a odpoledne různá vystoupení s koňmi pod sedlem, na ruce i v zápřeži. To je  důkazem toho, že letošní ročník byl opět velmi úspěšný. Závěrem děkujeme Lesům ČR, s.p., které tuto výstavu podpořily.

Pavla Ličková

manažerka výstavy