Registrace hříběte Koně přihlášení do KMK - prosíme o kontrolu - Asociace svazů chovatelů koní

Koně přihlášení do KMK – prosíme o kontrolu

Vážení chovatelé, majitelé, jezdci, seriál KMK je již v plném proudu a proto vás prosíme o kontrolu, zda je Váš kůň do seriálu přihlášen. Zásady KMK říkají: Deset dní před prvním startem v kvalifikační soutěži KMK je nutné u všech disciplin a všech ročníků přihlásit koně prostřednictvím kompletně vyplněné Přihlášky do KMK 2023 (Přihláška ZDE). U koní, kteří plní kvalifikace do finále v disciplíně všestrannost, musí majitel vyplnit přihlášku do 31. 7. 2023. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude případný příspěvek vyplacen. U valachů je nedílnou součástí přihlášky fotokopie potvrzení o původu koně, všichni majitelé zašlou s přihláškou kopii potvrzení o založení běžného účtu žadatele nebo kopii výpisu z účtu pro převod finančního příspěvku s uvedením majitele účtu – k účtu uvedenému v přihlášce!

POZOR! Přihlášení musí být i valaši zahraničních plemenných knih, kteří se nenarodili v ČR, tak abychom mohli tyto koně identifikovat.

Zkontrolovat, zda je váš kůň přihlášen do KMK můžete v těchto souborech:

Koně přihlášení do KMK SKOKY

Koně přihlášení do KMK DREZURA

Koně přihlášení do KMK VŠESTRANNOST

Pokud vašeho koně v seznamu nenajdete, a plánujete startovat v seriálu KMK, odešlete prosím neprodleně vyplněnou přihlášku na email: kmk@aschk.cz

Těšíme se na vás při dalším kvalifikačním kole!