Registrace hříběte KMK zahájí v květnu se speciálními podmínkami - Asociace svazů chovatelů koní

KMK zahájí v květnu se speciálními podmínkami

Kriterium mladých koní 2021
Profesionální testace mladých plemenných zvířat jako kontrola užitkovosti
a kontrola dědičnosti dle dotačního titulu Ministerstva zemědělství,
Národní dotace 2.A.e.2.a
KMK 2021 vyhlašuje Asociace svazů chovatelů koní ČR pro plemenné knihy ČT, CS,
MT, KKK, ČTK, ČSP a WP.
Seriál KMK 2021 poběží dle schválených Zásad KMK pro rok 2021.
Podmínky pro uskutečnění KMK 2021 (Kvalifikace) s ohledem nákazovou situaci:
Účastníci jsou povinni dodržovat aktuální podmínky stanovené ohledně nákazové situace
Covid – 19. Jezdec nemusí ochranu dýchacích cest používat v okamžiku, kdy sedí na koni.
Pokud koně jezdí jeho majitel, musí prokazatelně podnikat v zemědělství, chovu koní, obchodu
s koňmi nebo jezdeckým sportem, nebo být zaměstnaný jako chovatel či jezdec.
Ostatní jezdci a všichni ošetřovatelé musí mít s majitelem koně prokazatelně uzavřený pracovně
právní vztah (DPP, DPČ, jezdec je živnostník – zemědělec nebo jezdec), jehož existenci mohou
doložit při případné kontrole na místě předložením kopie odpovídajících dokladů.
Do areálu pořadatele kvalifikace KMK smějí vstoupit pouze:
– osoby s platným certifikátem o provedení antigenního testu s negativním výsledkem, ne
starším než 48 hodin, nebo
– osoby s platným dokladem o provedeném dvojím očkování nebo
– osoby po prodělání nemoci Covid 19 ve lhůtě dle platných opatření státní správy
Osobám bez uvedených dokladů nebude přístup do areálu umožněn.
Všichni funkcionáři a pomocný personál musí mít uzavřený pracovně právní vztah
s pořadatelem a dodržují aktuálně platné podmínky pro testování ve firmách (testování
domácími antigenními testy).
Seznam osob, které se mohou zúčastnit výkonnostních zkoušek:
– Jezdci na koních startujících v daný den v KMK
– Trenéři a ošetřovatelé startujících koní (ke každému koni vždy maximálně 1 ošetřovatel)
– Majitel startujícího koně nebo jeho 1 zástupce
– Řidiči dopravních prostředků přepravujících koně na tuto kvalifikaci KMK
– Funkcionáři a pomocný personál KMK, dále zaměstnanci pořadatele KMK
– pracovník(-ci) zajišťující smluvní on-line přenos KMK
Jiným osobám bude zamezen přístup do areálu. Akce probíhají bez účasti diváků.
Všichni koně účastnící se testace musí splňovat veterinární podmínky pro svod koní
stanovené Státní veterinární správou pro rok 2021.

Přihláška do KMK 2021

KMK 2021 COVID podmínky

Zásady KMK 2021