Registrace hříběte Jak podat deklaraci koní a zkontrolovat intenzitu zvířat ve vztahu k dotačním podmínkám? - Asociace svazů chovatelů koní

Jak podat deklaraci koní a zkontrolovat intenzitu zvířat ve vztahu k dotačním podmínkám?

Vážení chovatelé,

výukové video naleznete na stránkách Asociace soukromého zemědělství ČR, jíž jsme členy. VIDEO: Jak podat deklaraci koní a zkontrolovat intenzitu zvířat ve vztahu k dotačním podmínkám? (asz.cz). Video zpracovala stejně jako v minulosti Ing. Page a v případě nejasností a dotazů se na ni můžete prostřednictvím emailu: poradce@asz.cz obracet. Deklaraci je nutné podat do 31. 10. 2022.