Registrace hříběte I. česko-slovenská orba koňmi dopadla výborně - Asociace svazů chovatelů koní

I. česko-slovenská orba koňmi dopadla výborně

Dne 14. června 2022 se při tradiční akci Naše pole uskutečnila nová soutěž v orbě koňským potahem. V Nabočanech
nedaleko od Chrudimi se sešlo celkem 8 soutěžících, z toho 5 z Čech a 3 ze Slovenska. Za krásného, slunečného počasí
proběhly v 10,00 hodin slavnostní projevy za účasti mnoha představitelů Ministerstva zemědělství, Pardubického kraje, Agrární
komory Pardubického kraje a Asociace svazů chovatelů koní ČR. Za soutěž v orbě koňmi promluvil k přítomným prezident ASCHK
pan Aleš Fiala.
Po tomto úvodu se uskutečnilo losování parcel. Parcelu číslo 1 si vylosoval pan Josef Hradec, číslo 2 František Frait, číslo 3
reprezentant Slovenské republiky Lubomír Chromec, číslo 4 si vylosoval další slovenský reprezentant Lukáš Šulák, číslo 5 Václav
Wimmer, číslo 6 Oskar Sněhota, parcelu číslo 7 František Dobrovolný a konečně parcelu číslo 8 třetí slovenský reprezentant pan
Ján Francisty.
Na rozhodování I. ročníku česko-slovenské soutěžní orby koňmi byli nominováni pan doc. Ing. Jozef Ďuďiak z SPU Nitra
a za českou stranu Ing. Václav Ročeň a MVDr. Jaroslav Dražan. Vzhledem k mezinárodnímu formátu soutěže bylo rozhodování
vedeno dle slovenských pravidel soutěžní orby.
V 11.45 začala vlastní soutěž za přítomnosti mnoha diváků, kteří obdivovali um a nádhernou souhru oráčů a jejich koní. Vzhledem
k celkové návštěvnosti polního dne, odhadované na 4 až 5 tisíc návštěvníků, byla kulisa kolem soutěžních parcel opravdu nevídaná.
Ve 13.30 hodin bylo dooráno a slavnostní vyhlašování výsledků bylo stanoveno na 14.30 hodin.
Tak jako na Slovensku nedaleko Trnavy vyhrál orbu koňmi minulý týden Čech Oskar Sněhota s koňmi Jasánek a Nanuk,
tak v Čechách naopak zvítězil slovenský reprezentant Lubomír Chromec s koňmi Ragnar a Luna. Na druhém místě se umístil další
slovenský reprezentant Lukáš Šulák s koňmi Gambi-16 Vanda a Szimon a na třetím místě se umístil
český matador Oskar Sněhota se stejným spřežením, s kterým soutěžil na Slovensku. Po dekorování vítězů orby byl vyhlášen výsledek
soutěže s názvem Výstava koní pro hospodářské využití. Hlavní cenu obdržela haflingská klisna Leontýnka pana Františka
Dobrovolného. „Gratulujeme“.
Na závěr bych rád připomenul, že soutěžní orba koňmi je nádherná, ale bez podporovatelů z řad sponzorů by se uskutečnit
nemohla. Proto mi dovolte závěrem poděkovat společnostem Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s., Zemědělskému
družstvu Dolní Újezd, společnostem Schaumann a.s., Dibaq, a.s., San Anton, s.r.o. a zejména společnosti Profi Press, s.r.o.,
kteří pomohli tento historicky první ročník uspořádat a nastartovat tak novou tradici v orbě koňským spřežením.
Závěrem mi dovolte Vás informovat, že během 14 dnů obdržíte celkové výsledky s fotografickou dokumentací v Závěrečné zprávě
tohoto prvního ročníku.
Roman Apeltauer
Agentura M+S+P