Registrace hříběte Hřebci přihlášení na předvýběr ČT 2024 - Asociace svazů chovatelů koní

Hřebci přihlášení na předvýběr ČT 2024

Dnes je uzávěrka přihlášek na předvýběr hřebců do plemenitby ČT 2024. Většina majitelů již zaslala přihlášky, u některých zbývají doposlat rentgenové snímky.

Co je ale důležité, dle stanovených propozic je potřeba, aby hřebci byli zaregistrovaní v ÚEK. Jedná se zejména o hřebce improtované, ale stejná povinnost platí i pro majitele hřebců, kteří se narodili na území ČR v rámci zahraničních plemenných knih. Tito hřebci nejsou automaticky evidování v rámci UEK a je potřeba na ÚEK zaslat Hlášení o registraci koně narozeného v ČR, které naleznete níže. Hřebci importovaní musí zaslat Hlášení o trvalém dovozu.

Níže naleznete seznam přihlášených hřebců, zatím v konceptu, sloužící zejména ke kontrole, zda se k nám přihláška a veškeré náležitosti dostaly v pořádku.

Těšíme se na Vás!

Seznam_hřebci_předvýběr ČT 2024

registrace

dovoz(2)