Registrace hříběte Pomoc pro výkonného ředitele Svazu chovatelů koní na Slovensku - Asociace svazů chovatelů koní

Pomoc pro výkonného ředitele Svazu chovatelů koní na Slovensku

V živote každého z nás sa striedajú krajšie obdobia s tými horšími. Práve jedno z tých nepríjemnejších období zasiahlo aj našu chovateľskú verejnosť, že výkonný riaditeľ nášho Zväzu chovateľov koní na Slovensku Ing. František Grácz bojuje s ťažkou chorobou. Toto obdobie náročného boja je veľmi zložité ako po stránke zdravotnej, tak aj náročné po stránke ekonomickej, pretože lieky, ktoré mu môžu pomôcť, nie sú hradené zdravotnou poisťovňou. Vzhľadom na tieto okolnosti bol založený darovací účet, na ktorý môžeme prispieť a tak aspoň malým krokom pomôcť Ferkovi zvládnuť náročnú cestu.

Kto prejaví záujem finančným darom prispieť, môže finančné prostriedky poukázať na darovací účet:

SK04 0900 0000 0051 9279 8610