Registrace hříběte Finále KMK všestrannost - Asociace svazů chovatelů koní

Finále KMK všestrannost

Na Borové se druhý zářijový víkend sešla česká špička všestrannosti, závodilo se na mezinárodní i národní úrovni, probíhalo zde Finále KMK ve všestrannosti a koně českého teplokrevníka měli možnost zúčastnit se přehlídky výkonných koní. Malebný areál manželů Kamírových byl na tuto velkolepou akci velmi dobře připraven, a tak vše probíhalo jako na drátku a v neděli odjíždělo mnoho spokojených účastníků.

Do finále KMK bylo přihlášeno celkem 13 koní ve všech věkových kategoriích. Nejpočetnější byla kategorie čtyřletých koní, kde jsme měli možnost vidět velmi kvalitní mladé koně. Velmi potěšující informací je, že všechny koně byli českého chovu a z osmi zúčastněných pět příslušelo plemeni český teplokrevník, dva zástupce měl slovenský teplokrevník a jeden kůň byl plemene Welsh part bred.

Zvítězil velmi dobře skákající valach Happy Day (ČT, Heartbreak ZH x Cilka po Curier Carilex, chov a majitel: Veronika Dáňová) s Matějem Dáňou v sedle. Tento figurantní, líbivý ryzák byl vysoce hodnocen stylovými známkami v krosové zkoušce, kde obdržel čtyřikrát známku 9 a jednou 9,5. V parkuru byl taktéž hodnocen nejvýše z celého startovního pole známkou 7,8. Obě skokové zkoušky absolvoval bez zaváhání, takže deka pro vítěze, pohár a žlutý flot byl zaslouženou korunovací tohoto výborného výsledku.  Druhé místo obsadil Petr Lacina s klisnou Rainbow (CS, Quaid FRH x Hortenzie po Catango Z, chov: Slavomír Žilinský, majitel: Petr Lacina a Kristýna Chorovská), která taktéž výborně a stylově absolvovala kros se stejnými známkami jako Happy Day, ale na parkuru bohužel jednou chybovala. Třetí místo obsadila sympatická klisna českého teplokrevníka Lenny (ČT, Lord Weingard x Treisi po Taarlo Kubišta, chov a majitel: Miriam Záveská) v jejímž sedle byla sama chovatelka a majitelka. Tato klisna byla nejlépe hodnocena v drezurní zkoušce, kros absolvovala velmi stylově (3 x 9 a 2 x 8,5) pouze s malou penalizací za čas a na parkuru nechybovala. Celkový výsledek na prvních třech místech bylo opravdu velmi těsný a vítěz obdržel 33,02 bodů, druhá umístěná 32,62 a třetí místo 32,10 bodů. Na čtvrtém místě se umístil valach plemene Welsh part bred jménem Magnolia Double Diamond (WPB, Zaval v.h. Enkershof x Limetree I´m the only one po Menai Stan Beynon, chov: Eva Balcarová) spolu s Annou Balcarovou. Tento potomek píseckého plemeníka Zavala byl velmi dobře hodnocen v drezurní zkoušce, ale stylové známky ve skokových zkouškách byly o něco nižší, než u jeho soupeřů, soutěž absolvoval s celkovým výsledkem 30,3 bodů. Páté místo obsadil valach Portáš (CS, Dařbuján x Polita po Guidam Sohn, chov: MVDr. Jiří Havlíček a majitel: Jaroslav Adamec),  kterého soutěží všestrannosti stupně Z provedla Gabriela Adamcová.

V soutěži CNC1* soutěžili pětiletí koně v rámci Finále KMK. Vítězem Finále KMK pětiletých ve všestrannosti se stal slovenský teplokrevník Dark Diamond (CS, Visconsin x Doriska po Cavalet Trojský, chov: Robert Orct, majitel: Šárka Orctová) v sedle s Eliškou Orctovou. Tento valach získal celkem 24,04 bodů, kdy jeho silnou stránkou byla krosová zkouška, kde obdržel celkem vysoké známky (9 a 4×8,5), ale na parkuru dvakrát chyboval. S velmi těsným výsledkem se na druhém místě umístila klisna Quida (ČT, Quentino x Dareba po Dantes, chov: Ing. Petr Rydval, majitel: Ing. Patrik Sukdolák), kterou soutěží provedl sám majitel. Quida absolvovala drezuru s hodnocením 6,68 bodů a v krosové zkoušce obdržela velmi vysoké hodnocení (3×9, 8,5 a 8), ale se srážkou 3,7 bodů za čas, parkur absolvovala bez zaváhání, ale náskok předchozí jezdkyně z drezury a krosu na posun na pozici nejvyšší nestačil.

Kategorie šestiletých koní na úrovni CNC2* měla tři účastníky a všichni měli na levém stehně výžeh plemene český teplokrevník. Vítězem se stal hřebec Lotus Palita (ČT, Lantino x Palita po Carry, chov: JS Valdštejnská Obora, majitel: Ing. Adéla Svobodová), kterého sedlal MVDr. Miroslav Trunda. Tento elegantní hřebec obdržel 7,5 bodů za drezurní zkoušku, 9,8 za terénní zkoušku, kde byl ohodnocen vysokými známkami (2×9, 2×8,5 a 8), ale se srážkou 3,70 b a na parkuru ani jednou nechyboval, ale byl penalizován 0,7 bodů za překročení času se stylovým hodnocením 8,0 bodů. Výsledná známka byla 24,60 bodů a právem mu náležela deka Šampiona KMK šestiletých. Na druhém místě byla dekorována klisna Linzi ( ČT, Lantino x Cera po Cartouche, chov a majitel: Jaroslav Adamec) v sedle s Gabrielou Adamcovou. Tato klisna byla vysoce hodnocena v drezurní zkoušce známkou 8,1, v krosové zkoušce byla hodnocena stylovými známkami taktéž vysoko (2×8,5 a 3×8), ale obdržela penalizaci 4,60 bodů. V parkuru se nevyhnula jednomu shození a za styl obdržela 7,6 bodu, což stačilo na výslednou známku 22,9 bodů. Na třetím místě skončila klisna Canopy (ČT, Canturino x Savoi Col de Joly po Scater, chov a majitel: Petr Myška) spolu s chovatelem, majitelem a jezdcem v jedné osobě. Klisna byla po drezurní zkoušce hodnocena známkou 8,0 ale kros se jí příliš nevyvedl, kdy penalizace 8,4 bodů byla taktéž stylovou známkou a za krosovou zkoušky si tak připsala 0. Parkur absolvovala se čtyřmi shozeními a stylová známka po odečtu byla 5,40 bodů. Celkový výsledek byl 13,30 bodů.

Děkujeme všem účastníkům za perfektní prezentaci koní plemene český teplokrevník. Těší nás, že se po tříleté odmlce podařilo uspořádat Finále KMK ve všestrannosti. Zúčastnění koně obdrží podporu ve výši 2000 Kč na start ve finálové soutěži, bylo jim ze strany UCHS, tedy ASCHK uhrazeno ustájení a ještě obdrží finanční příspěvek na dopravu. Všestrannost je pro české chovatele neméně důležitou a zajímavou disciplínou ve které se pohybuje velké procento koní českého chovu. Proto z pozice UCHS není tento sport opomíjen a v budoucích letech ve spolupráci s komisí všestrannosti budeme pracovat na vylepšení tohoto systému a atraktivnosti pro jezdce, chovatele i majitele zúčastněných koní. Fotogalerii pro vás připraví Martin Kůstková a odkaz naleznete na webu www.ceskyteplokrevnik.cz včetně kompletních výsledkových listin.

Ing: Hana Civišová, Ph.D.