Registrace hříběte Farma roku 2022 - Asociace svazů chovatelů koní

Farma roku 2022

Pomalu se blíží uzávěrka již 20. ročníku soutěže ASZ ČR Farma roku, která je stanovena na 20. května 2022.

Kdo z vás se stane součástí pětice nejlepších letošního jubilejního ročníku tohoto prestižního klání? Kdo se připojí ke stovkám soutěžících, desítkám nominovaných, ale pouze devatenácti vítězům? Kdo nechá nahlédnout do svého originálního příběhu zrodu úspěšné farmy? Kdo se stane inspirací pro ostatní sedláky? Můžete to být právě vy!

Farmě roku – soutěži, která vznikla před dvaceti lety s cílem ukázat široké zemědělské i nezemědělské veřejnosti, že český sedlák hospodařící na své rodinné farmě může být nejen úspěšným podnikatelem, ale i hrdým a svobodným člověkem pozitivně ovlivňujícím svou obec a region, se za dobu svého trvání podařilo překročit svůj stín. Stala se příkladem, že kde je vůle, je i cesta, a to i přes veškerou nepřízeň minulosti. Předvedla mnoho precizně dotažených a léty ověřených podnikatelských záměrů i doplňkových aktivit, z polorozbořených ruin vystavěné moderní statky, znovuoživlé vesnice a nepřeberné množství lidských osudů. Změnila pohled části veřejnosti na sedláky, vrátila vážnost rodinným farmám jako nezastupitelné součásti českého zemědělství.

A jak se do soutěže přihlásit? Stačí kontaktovat vaši regionální ASZ (nebo členský svaz), aby vaši farmu do soutěže nominovala, a vyplněnou přihlášku zaslat nejpozději do 20. května 2022 e-mailem (kancelar@asz.cz) či poštou do hlavní kanceláře ASZ ČR. Přihlásit se může každý člen ASZ bez ohledu na velikost farmy, výrobní zaměření, či přírodní podmínky, v nichž hospodaří. Jeho farma je pak hodnocena v pěti kritériích, kterými jsou celkový vzhled farmy, organizace práce, ekonomické výsledky, zamýšlený rozvoj a zapojení rodiny do chodu farmy.

Nejúspěšnější farmy, které se umístí na prvních pěti místech, budou odměněny na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže za účasti několika stovek hostů. Na akci, která se v průběhu posledních let stala velice populární a vyhledávanou společenskou událostí a těší se rostoucímu zájmu médií.

Přihláška do soutěže Farma roku 2022

Hodnocení účastníkuů FR