Registrace hříběte Dvanáctou šampionkou mladých klisen hafling se stala Olivie - Asociace svazů chovatelů koní

Dvanáctou šampionkou mladých klisen hafling se stala Olivie

Pořádání jakýchkoliv akcí je v letošním roce dost nejistý podnik. Výstavu Kůň 2020 v Lysé nad Labem se však podařilo uskutečnit v podstatě ve standardním formátu a díky tomu mohl náš svaz zorganizovat už dvanáctý šampionát mladých klisen plemene hafling, který je určen pro klisny ve věku 3 – 6 let, jež absolvovaly zápis do plemenné knihy s minimálně 7,1 body. Díky vstřícnému přístupu pořadatelů výstavy se na poslední chvíli podařilo také šampionát přesunout na hlavní předvadiště, takže majitelé všech čtrnácti předvedených klisen měli velmi početné publikum.

Účast koní i publika byla v letošním roce rekordní, ale jinak vše zůstalo při starém – klisny byly hodnoceny ve dvou třídách a ve finále byly pak z vybrány nejen tři nejlepší, ale také šampionka českého chovu. Komise byla opět nominována světovým svazem společně a s jejím prezidentem Lukasem Scheiberem v ní letos byl také rakouský hodnotitel Romed Posch. Výbornou atmosféru pak svým komentářem dotvořila Rafífa Hamoudová.

Jako první byla hodnocena třída pěti a šestiletých klisen, která byla velmi vyrovnaná a celková kvalita klisen byla opravdu vynikající. Komise po dlouhém rozhodování nakonec jako vítězku třídy určila šestiletou Amedianu Obrok (Walzertraum x Amadeus) manželů Sixtových, která je v optimálním typu moderního haflinga, zároveň se jedná o rámcovou klisnu a komise mimo jiné velmi ocenila krásný krk a hlavu této klisny. Amediana Obrok

Druhé místo ve třídě získala Veronika Jusková díky jedné ze dvou klisen, které v Lysé předvedla – Brooklyn (Narkas x Wolfgang), rovněž tato klisna je ve velmi dobrém, spíše lehčím typu a předvedla také dobrou mechaniku pohybu.

Brooklyn

Třetí v této velice kvalitní kolekci byla pětiletá klisna Ortrud (Sternwächter x Newstyle) manželů Studničkových, která i přes svoji trochu lepší kondici, než by na výstavu musela mít, předvedla vynikající pohyb a pochválena byla také za harmonickou stavbu těla.

Ortrud

Kompletní kolekce 5 – 6 letých koní

V kolekci mladších klisen bylo o vítězkách rozhodnuto o něco rychleji, ale i tato třída byla obsazena velmi kvalitními klisnami, které byly navíc perfektně připravené. O vítězce této třídy nebylo žádných pochyb a připadlo čtyřleté klisně Olivii (Avalon x Stainz) manželů Studničkových, která komisi přesvědčila perfektní stavbou těla a velmi dobrým pohybem.

Olivie

Jako stříbrná se v této kolekci umístila rovněž čtyřletá Hera-Helena (Wulkan x Afghan II) stejných majitelů, která byla výborně předvedena a ukázala vynikající pohyb v kroku i klusu.

Hera-Helena

Na třetí místo komise zařadila teprve tříletou Americu  (Amerigo x Nordtirol) manželů Sixtových, která je zatím ve vývinu, nicméně již nyní se jedná o harmonickou klisnu s velmi pěkným pohybem a výrazem.

America

Finálovou účast si zajistilo právě těchto šest klisen. Šampionkou mladých klisen pro letošní rok se stala klisna Olivie, která díky tomu, že byla odchována v České republice u svých aktuálních majitelů, byla zároveň vyhlášena nejlepší klisnou českého chovu. Olivie je velmi úspěšná také ve sportu, kde soutěží v drezuře a připravuje se také na účast na mezinárodních akcích, které se (doufejme) uskuteční v příštím roce – světovou výstavu a Mistrovství Evropy ve sportovních disciplínách.

Rezervní šampionkou byla vyhlášena klisna Amediana Obrok, která obhajovala prvenství na šampionátu z let 2018 a 2019. Také Amediana je již českým odchovem a pokud vše dobře půjde, i ji bychom měli vidět na mezinárodních akcích v příštím roce, ovšem pokud se týče sportu, její doménou je parkur. Třetí místo komise udělila klisně Brooklyn, která pochází z Rakouska. I tato klisna v minulosti již zaznamenala úspěch na výstavě, a to v roce 2017, kdy se v Pardubicích velmi dobře umístila mezi mladými klisnami. Brooklyn se sportovní kariérou teprve začíná, a to v drezurním obdélníku.

V letošním roce jsme dvojnásob rádi, že se chovatelé a majitelé klisen rozhodli na výstavu přijet, navíc doslova z celé republiky, že své koně naprosto perfektně připravili i předvedli a věříme, že vzhledem ke stále narůstající konkurenci ani nikdo z nich nebyl zklamán, pokud nepostoupil do finále. Všechny zúčastněné klisny a jejich předvaděče pozitivně hodnotila nejen komise, ale také početné publikum v hale.

Poděkování na závěr patří jednak pořadatelům celé výstavy v čele s ASCHK ČR, které se i v nelehké době rozhodlo výstavu uspořádat, všem zúčastněným i divákům a rovněž firmě A care veterina, která již několik let podporuje akce Českého svazu chovatelů haflingů. V příštím roce se velká část energie svazu bude směřovat na účast na výše zmíněných mezinárodních akcích a podpoře všech účastníků, kterých se zejména na sportovní mistrovství chystá opravdu velký počet. Držte tedy haflingům palce a přijeďte je podpořit na výstavu a ME, které se konají shodně v Rakousku, a tedy nijak příliš daleko od českých hranic. Veškeré informace najdete průběžně na www.haflingove.cz.

Text: Veronika Jenikovská
Foto: Blanka Satranová