Registrace hříběte Deklarace chovu koní - Asociace svazů chovatelů koní

Deklarace chovu koní

Naše partnerská organizace Asociace soukromého zemědělství nás dnes upozornila na nové sdělení SZIF k “Deklaraci chovu koní”:

Deklarace chovu koní:
Žádá-li žadatel o poskytnutí některé z následujících podpor:
AEKO – Agroenvironmentálně-klimatická opatření – podopatření Ošetřování travních porostů
ANC – Platba pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
EZ – Opatření Ekologické zemědělství – DPB s kulturou trvalý travní porost
PPO – Platba pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
NAEKO – Navazující Agroenvironmentálně-klimatická opatření – podopatření Ošetřování travních porostů
NEZ – Navazující opatření Ekologického zemědělství – DPB s kulturou trvalý travní porost
a zároveň chová koně,
je povinen doložit za kontrolní období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 SZIF:
a) elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence
b) elektronickou deklaraci chovu koní vytvořenou na základě údajů z registru koní v hospodářství.
Podrobnosti zde:
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/zpravy/prv2014/opatreni/lfa/1601385924093.pdf