Registrace hříběte Deklaraci chovu koní je nutné podat do konce října - Asociace svazů chovatelů koní

Deklaraci chovu koní je nutné podat do konce října

Do konce října 2021 je nutné podat deklaraci chovu koní za dotační rok 2021.
SZIF k tomu vydal následující informaci:
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/zpravy/prv2014/opatreni/lfa/1632895466668.pdf
Možná pro vás ale bude užitečnější video, které loni k tomuto tématu natočila naše poradkyně Ing. Page z PV-Agri. Podle její informace se letos nic nemění a proto lze postupovat podle videa i letos.
Video naleznete zde:

https://www.asz.cz/cs/konzultace-a-vzdelavani/jak-podat-deklaraci-koni-v-roce-2020-vyukove-video.html

Za kancelář ASZ

V. Marianovská