Registrace hříběte David Janoš a Michal Bančík mistry České republiky - Asociace svazů chovatelů koní

David Janoš a Michal Bančík mistry České republiky

První říjnový víkend se jako již tradičně v tomto období konalo Mistrovství České republiky v kombinovaných soutěžích chladnokrevných koní jednospřeží i dvojspřeží. Do sobotního programu jednospřeží se kvalifikovalo patnáct soutěžních dvojic a do nedělního dvojspřeží dvanáct soutěžících. Celý víkend probíhal poprvé v areálu jezdecké stáje Vasury Kolesa, která se funkce spolupořadatele akce ujala výborně, nejen co se týká zajištění koní, ale také občerstvení a ubytování pro závodníky. Jako již tradičně byl hlavním pořadatelem akce Svaz chovatelů chladnokrevných koní a finančně akci zaštítila Asociace chovatelů koní ČR, a to především díky Lesům České republiky, které tyto akce podporují finančně největší měrou.

Po celý víkend se o hladký průběh staral sbor rozhodčích ve složení: hlavní rozhodčí Jaroslav Straka, rozhodčí Petr Novák, Petra Šanturovová a Jan Louda. O stavbu trati se postaral Petr Novák a Jana Nováková, která zároveň nesla funkci ředitele závodů. Komentářem diváky celý víkend provázely Jana Nováková a Natalie Bančíková. Trať byla poměrně složitá a technicky náročná, nejeden závodník se v průběhu víkendu na trati trápil. Velký dík patří Jaroslavu Marvanovi a Josefu Hradcovi, kteří zajistili a dovezli klády na stavbu překážek i samotnou soutěž a také saně a závaží na těžký tah.

Sobotního soutěžního dne se účastnilo patnáct soutěžních dvojic v rovnoměrném zastoupení Čechy – Morava. První disciplínou byla vozatajská jízda, která měla složité pasáže a koně museli ukázat nejen rychlost, ale i obratnost. Součástí trati byla maratonová překážka, couvání do suchého příkopu, slalom nebo průjezd mezi dřevěnými ploty. Dva z patnácti účastníků bohužel jízdu nedokončili a byli zařazeni na poslední místo. První tři umístěné v této disciplíně od sebe dělilo necelých pět vteřin. Na třetím místě se s časem 142:66 vteřin umístil Michal Bančík se slezskou noričkou 69/215 Nessie, druhé místo obsadil Jan Blizňák s valachem 67/581 Argon, který zajel trať v čase 137:94 vteřin, a o pouhých 40 setin vteřiny lépe skončil Jaroslav Marvan se svou klisnou 20/979 Henou.

Následovala ovladatelnost s kládou, která byla postavená velmi technicky a bez trestných bodů se ji téměř nikomu nepodařilo zajet. Součástí trati byl průjezd přes suchý vodní příkop, navalení a vyvážení klády, kolotoč a také začelení. Pouze vítěz této disciplíny dokázal projet trať bez trestných bodů a v časovém limitu ještě s dostatečnou rezervou (5:30:56), a to Michal Bančík se svou klisnou 69/215 Nessie. Druhé místo obsadil Tomáš Ambrož s valachem Bakem, který v průjezdu shodil jeden míček, a proto získal pět trestných bodů a trať zajel v čase 5:10:56. Třetí příčku obsadili s deseti trestnými body a časem 4:49:10 Michal Pavelka a polský chladnokrevník Orkán.

Následoval těžký tah, který začal míchat pořadím. Tahalo se až do hmotnosti 2 500 kilogramů, čemuž hodně dopomohl déšť, který se v průběhu těžkého tahu spustil a saně začaly jet lépe. Vítězem těžkého tahu se stali Michal Pavelka a Orkán (na úvodní fotografii), kteří tuto hmotnost utáhli na vzdálenost 1,3 metru. O metr méně potáhl valach Bak se svým kočím Tomášem Ambrožem a obsadili společně druhé místo. Třetí příčku vybojovali David Janoš s 20/802 Brysem Stadleckým, kteří hmotnost 2 400 kilogramů přetáhli téměř po celé dráze 20 metrů.

Po slavnostních fanfárách a hymně České republiky došlo k vyhlášení výsledků. Na pátém místě se s celkovým ziskem 18 bodů umístil Jaroslav Marvan a klisna slezského norika 20/979 Hena. Čtvrté místo obsadil Tomáš Ambrož s chladnokrevníkem Bakem, získali v průběhu dne 16 bodů. Na třetím místě skončil, především díky skvělému výkonu v těžkém tahu, Michal Pavelka s Orkánem. Získali celkem 14 bodů (10+3+1). Druhé místo obsadil s celkovým počtem 12 bodů (3+1+8) Michal Bančík a slezská norička Nessie. Ještě o jeden bod méně nasbíral David Janoš se slezským norikem Brysem Stadleckým, umístili na čtvrtém místě ve vozatajské jízdě i v ovladatelnosti s kládou a v těžkém tahu obsadili třetí místo, čímž si vybojovali titul mistra České republiky.

Nedělní program začal přehlídkou všech zúčastněných koní, při které byli divákům všichni koně představeni včetně původů. Nedělních disciplín se zúčastnilo celkem dvanáct vozatajů, kteří měli připravenou podobnou trať jako v sobotu. Vozatajská jízda probíhala v opravdu vysokém tempu, jelikož soutěžící si začali uvědomovat, že další šance na titul v letošním roce již nebude. Třetí místo ve vozatajské jízdě obsadil David Šima se slezskými noriky 1952 Galvasem a 72/82 Ramonem, kteří trať zajeli čistě a v čase 158:54. Druhou příčku vybojoval s časem 147:56 Jaroslav Marvan s klisnou 20/979 Henou a valachem českomoravského belgika 61/636 Arkasem. O vteřinu lepší čas zajel trať Michal Bančík se svými slezskými noriky 69/215 Nessie a 58/933 Nickem, čímž si v první disciplíně zajistil jeden bod.

Následovala ovladatelnost s kládou, ve které pouze dva soutěžící zajeli trať čistě a v časovém limitu. Vítězem ovladatelnosti s kládou se v čase 7:01:28 stal Tomáš Ambrož s Bakem a slezskou noričkou 67/609 Stelou. Čistě zajel trať také David Šima s Galvasem a Ramonem, trať ale zajeli pomaleji v čase 8:31:40. Třetí příčku obsadil s pěti trestnými body a s časem 6:29:97 Jan Blizňák s koňmi 67/581 Argon a 67/583 Astra.

Před těžkým tahem byl souboj o mistra velice vyrovnaný a několik vozatajů mohlo na titul dosáhnout. Každý dotáhnutý metr mohl výsledné pořadí ovlivnit. Těžký tah končil na váze 3 700 kilogramů, na kterou se dostali pouze dva kočí. Na této váze zvítězil Jiří Martynek s polskými chladnokrevníky Quatro a Fester, kteří utáhli saně na vzdálenost 1,65 metru. Druhou pozici obsadil Vladimír Hajtmar s Galenem a 54/779 Grafitem, kteří saně utáhli na vzdálenost 90 centimetrů. Na třetím místo dosáhl Michal Bančík s Nickem a Nessie, kteří skončili na předchozí hmotnosti 3 600 kilogramů a utáhli ji na vzdálenost 1,15 metrů.

Následovalo celkové vyhlášení výsledků. Páté místo na mistrovství České republiky získal s 15 body Jan Blizňák se slezskými noriky Astrou a Argonem. Se 14 body skončil na čtvrtém místě Jaroslav Marvan s Henou a Arkasem. Bronzovou příčku obsadil za šesté místo ve vozatajské jízdě, výhrou v ovladatelnosti s kládou a za páté místo v těžkém tahu Tomáš Ambrož se Stelou a Bakem. Druhé místo vybojoval David Šima s plemenným hřebcem slezského norika Galvasem a valachem Ramonem, kteří se umístili na třetím místě ve vozatajské jízdě, na druhém místě v ovladatelnosti s kládou a na čtvrtém místě v těžkém tahu. Za výhru ve vozatajské jízdě, za čtvrté místo v ovladatelnosti s kládou a za třetí místo v těžkém tahu si titul mistra České republiky vybojoval Michal Bančík se slezskými noriky Nessie a Nickem.

Za Svaz chovatelů chladnokrevných koní bych ráda poděkovala nejenom všem závodníkům za jejich účast a také velmi pěkné předvedení koní, ale také celému sboru rozhodčích, organizátorům a všem ze stáje Vasury Kolesa, kteří pro nás připravili výborné podmínky. Velké díky na závěr patří také Asociaci svazů chovatelů koní ČR, a především Lesům České republiky.

Doufám, že stejným způsobem budou probíhat i následující ročníky a že se za rok zase všichni sejdeme.

Natalie Bančíková

 

David Janoš a Brys stádlecký

 

Michal Bančík, Nick a Nessie