Registrace hříběte Členské příspěvky 2024 - Asociace svazů chovatelů koní

Členské příspěvky 2024

Vážení členové, zástupci sdružených spolků,

připomínáme novou výši členského příspěvku 200,- Kč, která byla odsouhlasena valnou hromadou dne 20.4.2023. Nahlášení Vašich členů a placení členských příspěvků proveďte prosím dle Příspěvkového řádu platného od 1.1.2024, který byl odsouhlasen prezidiem per-rollam 20.10.2023 a prezentován na kolegiu zástupců svazů ve Stříteži dne 15.11.2023. Jako variabilní symbol uvádějte vždy IČO Vašeho spolku.

Příspěvkový řád 2024