Registrace hříběte Chladnokrevné Pardubice 2022 - Asociace svazů chovatelů koní

Chladnokrevné Pardubice 2022

Celorepublikový šampionát tříletých klisen a hříbat chladnokrevných plemen

 

Šampionát tříletých klisen a klisen s hříbaty plemen ČMB, ČN a SN se uskutečnil druhou zářijovou sobotu, a to jako již tradičně v rámci výstavy „Koně v akci“ na dostihovém závodišti v Pardubicích. Předvedení a hodnocení koní proběhlo v padoku za nemalého počtu diváků. Komise pracovala ve složení Josef Pernička (rpk ČMB), doc. Miroslav Maršálek (rpk ČN) a David Janoš (rpk SN). Také komentáře se tentokrát zhostilo více osob. Ing. Eva Matyšová se ujala komentování belgiků, Ing. Radko Novotný provedl šampionátem noriky a Ing. Ivan Petrtýl se ujal jak jinak než slezských noriků.

Kategorii klisen s hříbaty (ČMB) prezentovalo devět účastníků, z nichž nejúspěšnější a šampionkou se stala klisnička Lagara po 2881 Agar z matky 44/296 Lina majitelky a chovatelky Milady Řehkové (na úvodní fotografii). Druhé místo obsadil hřebeček 45/179 Ben po 2441 Bary z matky 27/440 Anita chovatele a majitele Zdeňka Málka z Kunětic, ze třetího místa v dobře obsazené a vyrovnané kolekci měl radost Petr Holič, majitel a chovatel klisničky Berry po 2333 Bourbon z Lipský z matky 54/976 Tera.

Kolekce norických hříbat velmi ochudla, neboť ze zdravotních důvodů se přímo na místě omluvili tři účastníci. Z původně šesti přihlášených hříbat se účastnili pouze tři. Titul šampionky si odnesla klisnička Zoe po 2585 Glenn z matky 34/262 Zafira pana Česlava Hejla, druhé místo připadlo hřebečkovi Glitter po  2585 Glenn z matky 34/604 Libra majitelky Daniely Kodadové, třetí se umístil hřebeček 44/888 Nemo po 2701 Noddy z matky 49/300 Carmen dlouholetého chovatele Pavla Meisnera. Kolekce slezskonorických hříbat byla taktéž málo obsazená. Šampionem se stal hřebeček Hegar po 2014 Heny z matky 67/468 Záhada z našeho největšího soustředěného chovu Klokočov. Hřebeček je v třetí a páté generaci prochován právě na hřebce Hegar, jehož jméno zdědil. Druhé místo zaujal hřebeček 69/357 Sony po 1331 Sargon z matky 67/326 Věrná majitele Vojtěcha Pospěcha. Matka Věrná rovněž pochází z klokočovského chovu a její matka 72/208 Nula je taktéž matkou Záhady, tedy matky vítězného hříběte. Třetí se umístil hřebeček Navaho po 2697 Nix z matky 50/786 Rozina, majitel Jiří Skopalík.

Následoval šampionát tříletých klisen, bohužel bez kolekce tříletých norických klisen, neboť pro nízký počet přihlášených klisen byla jejich kategorie zrušena. Nejobsáhlejší a také vyrovnanou kolekci předvedly belgické klisny. Do šampionátu nastoupily v počtu sedm. Titul šampionky připadl klisně 44/786 Jupí po hřebci 2200 Barman z matky 49/809 Jenny. Klisna je v majetku firmy NA HRANICI, s. r. o., jež je u nás největším soustředěným chovem českomoravského belgického koně. Druhou pozici přidělila komise klisně 46/433 Ajda po 2063 Artur z matky 50/635 Loreta majitele a chovatele Edvina Ságnera. Třetí příčku obsadila 63/74 Aranka po 2068 Aznar, jejíž majitelkou je Veronika Urbanová.

Poslední kolekcí představovanou v padoku bylo pět slezskonorických klisen. První místo získala klisna 68/36 Alma, která k titulu šampionky Moravy a Slezska přidala titul celorepublikový. Klisna je po hřebci 2062 Basango z matky 72/456 Adéla. Svou barvu hnědý bělouš zdědila po matce, která je po hřebci 2691 Streimur, jenž tuto barvu spolehlivě předával. Chovatelem klisny je Radek Horník a současným majitelem Pavel Reichel z Dolního Benešova. Pořadí moravského šampionátu dodržela také klisna 67/699 Boneta, která se umístila druhá. Tato klisna je po hřebci 2885 Steiman z matky 67/59 Trebeka. Klisna je klokočovský produkt v majetku Reného Ambrože z Luboměře. Třetí místo přidělila komise klisně 67/723 Stela po hřebci 2320 Brocco z matky 67/220 Nela. Stejně jako u vítězné klisny je zde spojení linie 419 Bravo ze strany otce a linie 1350 Streiter Vulkan ze strany matky, tato linie je zastoupena také u klisny na druhé příčce. Majitelé klisny jsou manželé Pavlíkovi z Klokočova.

Celý šampionát měl především díky připravenosti a disciplinovanosti vystavovatelů hladký průběh, a byl ukončen před dvanáctou hodinou. Účastníci byli oceněni floty, skleněnými plaketami a vítězové obdrželi šerpy. V jednu hodinu odpoledne byl zahájen hlavní program před hlavní tribunou a součástí zahajovacího průvodu byly všechny kolekce chladnokrevných koní, které byly divákům představeny v pořadí, jež jim dopoledne určila odborná komise. Všichni umístění si tak mohli náležitě vychutnat svůj úspěch.

 

Mistrovství České republiky v těžkém tahu a ovladatelnosti s kládou a v těžkém tahu

 

Vrcholem odpoledního programu se tradičně stal boj o mistrovský titul v těžkém tahu a těžkém tahu na přepočet váhy. Do soutěže se kvalifikovalo patnáct soutěžních dvojic ze všech oblastí republiky. Ještě před zahájením soutěže proběhlo vyhodnocení významné osobnosti z oblasti chovu chladnokrevných koní. Tentokrát byl oceněn za svou celoživotní chovatelskou práci dlouholetý člen rpk SN Petr Novák. Po předání ceny a poděkování již nic nebránilo zahájení soutěže. Rozhodčími pro tuto soutěž byli Jan Louda a Ing. Josef Našinec, hlavním rozhodčím byl určen Ing. Ivan Petrtýl a komentářem provázela Mgr. Natálie Bančíková.

Soutěž v těžkém tahu nabídla letos skutečně dechberoucí podívanou a i přesto, že v průběhu soutěže několikrát zapršelo, diváci tribuny neopustili a fandili až do konce.  A udělali dobře, stálo to za to. Ukazatelem kvality letošního mistrovství je mimo jiné to, že z patnácti koní čtrnáct dosáhlo na koeficient přepočtu vyšší než dvě. Znamená to, že dokázali utáhnout minimálně dvojnásobek vlastní váhy. Absolutním vítězem se stal po bezkonkurenčním a i v posledním kole samozřejmém výkonu Robert Bambuch z Velkých Karlovic s šestiletým polským chladnokrevníkem Olzerem. Pro Roberta Bambucha to bylo již druhé vítězství v této soutěži. Svůj první titul získal před třemi lety s plemenným hřebcem českomoravského belgika 2333 Bourbon z Lipský. Letos s Olzerem přetáhl přes celou trať (20 metrů + délka saní) saně s váhou 2 200 kg a získal zasloužený titul Mistra České republiky. Druhé místo vybojoval Jiří Martynek s devítiletým polským ardénem Quatro, který na stejné váze jako vítěz utáhl 3 metry a 30 centimetrů a o 50 centimetrů přetáhl Miroslava Šuhaje se sedmiletým slezským norikem 67/219 Borgisem. Čtvrtý se umístil mladý kočí Michal Pavelka se sedmiletým polským chladnokrevníkem Orkánem. Pátý v pořadí,  Patrik Šandor se sedmiletým plemenným hřebcem českomoravského belgika 2441 Barym, svým až neuvěřitelným výkonem 14 metrů a 70 centimetrů na váze 1 800 kg a při své vlastní váze 646 kg doslova trhal rekord tahu na přepočet. Utáhl totiž 2,74násobek své vlastní váhy a zapsal se tak nepochybně svým výkonem do historie této soutěže a samozřejmě zaslouženě ukořistil titul Mistra České republiky, tentokrát v tahu na přepočet vah. Hřebec je potomkem 1960 Barbar a z matky 55/269 Heaven, jeho chovatelem je Libor Novák z Ostravy a momentálně je v majetku Martina Novotného. S koeficientem 2,71 a již zmíněným třetím místem z tahu absolutního se druhý umístil slezskonorický valach 67/219 Borgis, jehož chovatelem je Alois Šlahař z Nového Jičína a majitelem jeho kočí Miroslav Šuhaj. Valach je po hřebci 1589 Baramis z matky 67/150 Glory. V obou hodnoceních obsadil pomyslnou bednu. Třetí místo s koeficientem 2,65 vybojoval Jiří Foist s plemenným hřebcem 2700 Nacho ze Sukorad, jehož chovatelem je Ing. Tomáš Calta a majitelem jeho kočí. Hřebec je po 1725 Nacho Vsetínský, jehož jsme mohli vídat na soutěžích pod vedení Jana Blizňáka a později Petra Procházky. Na čtvrtém místě se umístil Jaroslav Marvan s pětiletým valachem 61/636 Arkasem, společně dosáhli na koeficient 2,54. Páté místo připadlo Oskaru Sněhotovi s valachem Nanukem při koeficientu 2,51. To, že soutěž byla velmi kvalitně obsazená a vyrovnaná, můžete posoudit sami v přiložené tabulce, kde jsou uvedené výkony všech koní v soutěži. Chovatele také potěší fakt, že devět z patnácti zúčastněných koní je produktem tuzemského chovu v rámci plemenných knih norika, slezského norika a českomoravského belgika.

 

Mistrovství v ovladatelnosti s kládou

 

Soutěž v ovladatelnosti s kládou byla v neděli dopoledne zahájena po poněkud chaotické prohlídce trati, kdy se chvíli rozhodčí ještě dohadovali se staviteli trati, nakonec ale našli společnou řeč a soutěž započala po desáté hodině dopolední. Staviteli trati byli Jan Blizňák a Petr Novák, materiál pro stavbu trati pak zajistil Josef Hradec, který sám v soutěži startoval, a z větší části Jaroslav Marvan, jenž se stavbou osobně pomáhal. Patří jim za to naše poděkování. Sbor rozhodčích zůstal totožný jako předešlý den při těžkém tahu a přidal se k nim ještě Petr Novák. Celá soutěž byla bohužel poznamenána chybějícím ozvučením. Komentáře se pro příchozí diváky ujala letos nově zvolená členka předsednictva SCHCHK Pavla Pavlíková. Na start se postavilo patnáct soutěžních dvojic, čekalo na ně deset překážek, na kterých mohli soutěžící získat od pěti do deseti trestných bodů podle náročnosti překážky. Nejčastěji se trestné body sbíraly na překážce č. 4, což bylo navalení na vůz, dále pak soutěžícím nejvíce dělala starosti překážka č. 7, jež po soutěžících vyžadovala navalení a vyvážení klády. Optimální čas byl stanoven na 9 minut a čas maximální pak na 13 a půl minuty. Do optimálního času se vešli při své jízdě všichni soutěžící, rozhodoval proto především počet trestných bodů získaných na trati. Na pátém místě se umístil Miroslav Ježek s Maxem, čtvrtý skončil rovněž s pěti trestnými body Karel Školka s českomoravským belgikem 55/762 Brit. Pět trestných bodů, ovšem v lepším čase, a třetí místo získal Josef Hradec reprezentující stáj Dolní Jelení s norickým plemenným hřebcem 2804 Spartakus. Svůj úspěch z předchozího dne rozšířil Miroslav Šuhaj s Borgisem, a to o druhé místo v této soutěži. Jediný, kdo překonal dráhu bez trestných bodů, a ještě navíc v nejlepším čase, byl Jiří Martynek s polským chladnokrevníkem Festrem, a získal tak zasloužený mistrovský titul. Do Návsí tedy kromě druhého místa z těžkého tahu putuje také mistrovský titul z ovladatelnosti s kládou, Jiří Martynek zažil velmi úspěšný víkend. Stejně jako u soutěže v těžkém tahu proběhlo vyhodnocení na místě soutěže bezprostředně po jejím ukončení.

Šampionát tříletých klisen a hříbat chladnokrevných plemen stejně jako mistrovství v těžkém tahu a ovladatelnosti s kládou finančně podporují Lesy České republiky, a. s., touto cestou jim za Svaz chovatelů chladnokrevných koní děkuji, stejně jako děkuji všem zúčastněným chovatelům, majitelům, soutěžícím a také vedení dostihového spolku Pardubice a Asociaci svazu chovatelů koní ČR.

 

 

Jana Nováková – předsedkyně SCHCHK, z. s.