Registrace hříběte Aktualizovaný připařovací plán SN - Asociace svazů chovatelů koní

Aktualizovaný připařovací plán SN

Vážení chovatelé,

Připravili jsme pro Vás připařovací plány, ve kterých je zohledněna hodnota SNP testu jednotlivých koní.

V alternativním připařovacím plánu jsou hřebci vybraní radou plemenné knihy SN, jejichž potomci mohou být pokračovateli genealogických linií.

Červeně jsou označeni jedinci s hodnotou nižší než 0,875, kteří nesplňují podmínku zařazení do GZ.

Oranžově jsou označeni hřebci, kteří jsou těsně na hranici této hodnoty.

Zelenou barvu mají jedinci, kteří jsou v pořádku.

Totéž barevné označení je u potomstva, které vyjde z tohoto připařování.

U hodnoty koeficientu příbuzenské plemenitby jsou červeně označeny kombinace rodičů, u kterých je hodnota TX vyšší než 3 a vyšší a tyto kombinace nejsou příliš vhodné.

Přejeme Vám šťastnou ruku při výběru rodičovského páru a hodně chovatelského štěstí.