Registrace hříběte 5.národní výstava connemarapony Straškov 2023 - Asociace svazů chovatelů koní

5.národní výstava connemarapony Straškov 2023

Dne 30.9.2023 se uskuteční již 5.výstava plemene connemara pony a part bred connemara.

♠ Letošní ročník bude nový tím, že zde uvidíme pouze čistokrevné connemara pony a pony s požadovaným prokazatelným podílem 25% registrované Connemara krve.

♠ Premiérově uvidíte také tyto pony pod sedlem během 1.ročníku CACP Šampionátu – skokového a drezurního, který je vypsán ve dvou kategoriích. A to pro mladé pony (4-5let ) a pony starší. I v tomto šampionátu se vám představí čistokrevní CP a part bred CP.

♠ Pozvání k posuzování přijali manželé Fiona a Tomás Grimes z Irska, chovatelé connemara pony – COPPERBEECH – z Carrowkeel. Paní Fiona aktivně působí v CPBS ve výkonném výboru, ale spolu s manželem i jako aktivní posuzovatelé.

♠ Letošní ročník svým doprovodným komentářem zpříjemní opět p.Iveta Lewingerová.

♠ Pro letošní ročník se nám podařilo zajistit sponzory, díky kterým budou všechny výstavní i sportovní kategorie odměněny věcnými cenami.

♠ Premiérově se také budeme snažit zajistit on-line přenos z celého dne .

♠ TĚŠÍME se na vás 30.9.2023 ve Straškově