Registrace hříběte Informace pro chovatele norických koní - Asociace svazů chovatelů koní

Informace pro chovatele norických koní

Šlechtitelský program a Řád plemenné knihy pro norické koně byl počátkem listopadu oficiálně poslán ke schválení na MZe ČR. Před jeho odesláním proběhlo několik konzultací s pracovníky ministerstva, jejichž cílem bylo najít shodu mezi požadavky evropské a případně i české legislativy a zájmem chovatelů chovat toto plemeno koní v co možná nejlepší kvalitě (aby bylo konkurenceschopné ostatním plemenům) a bez zbytečných komplikací omezujících chovatelskou práci.

Jedním z výsledků této snahy je závěr, že norický kůň bude chován v České republice pod názvem český norik. Nejedná se z pohledu legislativy o vznik nového plemene, ale pouze o změnu názvu plemene tak, aby byl norický kůň chovaný v ČR odlišený svým názvem od norických koní chovaných v okolních zemích (Rakousko, Slovensko, Německo, Itálie).

Český norik je tedy ve šlechtitelském programu charakterizován jako plemeno, jehož chov je pokračováním chovu norického koně chovaného v České republice. Předchozí název norický kůň je i nadále platný na všech dokladech platných před účinností této změny.

Díky této formulaci uvedené ve Šlechtitelském programu předpokládáme, že pokud bude ŠP  ministerstvem potvrzen, dojde v Ústřední evidenci koní k přejmenování plemene, ale nebude nutné vystavovat nové doklady. Pouze hříbata narozená po schválení Šlechtitelského programu dostanou průkaz koně s označením český norik.

Nebude tím ani omezena možnost využívání např. koní zahraničního původu (Rakousko, Slovensko…), protože plemenná kniha českého norika je vedena jako otevřená plemenná kniha,  což znamená, že v plemenitbě je možné používat jedince jiných plemen, která mají shodný fylogenetický původ. Toto využití samozřejmě podléhá schválení RPK jako doposud.

 

Miroslav Maršálek