Registrace hříběte Výzva pro pořadatele chovatelských akcí ČT - Asociace svazů chovatelů koní

Výzva pro pořadatele chovatelských akcí ČT

Asociace svazu chovatelů koní vyzývá prostřednictvím Rady plemenné knihy ČT zájemce o pořádání zkoušek základního výcviku klisen plemene ČT  (sedlové i v zápřeži), aby se hlásili prostřednictvím vyplnění a zaslání přiloženého formuláře v termínu do 10. prosince 2020 na email: prihlaskyct@aschk.cz. RPK následně po dohodě s garanty oblastí vybere v nejbližším možném termínu pořadatele v jednotlivých oblastech a budou s nimi uzavřeny smlouvy.

Přihláška k pořádání chovatelské akceZVprehld(1)