Registrace hříběte KMK 2021 - předběžné informace - Asociace svazů chovatelů koní

KMK 2021 – předběžné informace

Pracovní komise KMK ani v době koronavirové nezahálí a na svých jednáních pilně pracuje na podobě KMK pro rok 2021. Dalším krokem je schválení posledního zápisu ze dne 6.11.2020 prezidiem ASCHK. Termínová listina již byla částečně vytvořena a tak jen čekáme na konečný verdikt. Zápisy z jednání prezidia ASCHK naleznete v sekci Dokumenty a ostatní dokumenty týkající se plemene ČT pod odkazem Plemene.

Zápis pracovní komise KMK 16.10.2020

Zápis pracovní komise KMK 6.11.2020