Registrace hříběte 2. předvýběr hřebců plemene ČT 2023 - Asociace svazů chovatelů koní

2. předvýběr hřebců plemene ČT 2023

V pátek 24.2. a v sobotu 25.2. probíhal v prostorách ZH Písek II. Předvýběr hřebců do plemenné knihy českého teplokrevníka. Na základě doporučení komise z I. Předvýběru hřebců se na II. Předvýběr přihlásili dva drezurní hřebci a 25 skokových hřebců. Hřebci Conte Damiss a Reason Blue předvedeni nebyli. Celkem tedy porota, ve složení : Hana Civišová, Luboš Kozák, Stanislav Hošák, Ondřej Nágr a oldenburský hodnotitel Andre Hahn, mohla posoudit 15 hřebců narozených českým chovatelům a z toho 9 hřebců plemene český teplokrevník.

Kompletní informace, fotografie, výsledky a protokoly naleznete zde: https://www.ceskyteplokrevnik.cz/post/v%C3%BDsledky-ii-p%C5%99edv%C3%BDb%C4%9Bru-h%C5%99ebc%C5%AF