Národní šampionát shetlandských pony

Letošní Národní šampionát shetlandských pony se nesl ve znamení velkých změn. 

Pevně věřím, že veskrze příjemných a že si tento dvoudenní vrchol výstaní sezony všichni majitelé shetlandských pony náležitě užili.

 

Členská schůze SCHSHP sice odhlasovala, že se NŠ SHP bude konat opět v Pardubicích a to v rámci výstavy Koně v akci, avšak již na konci loňského roku se ukázalo, že to zřejmě nebude možné. Na stejný termín již byla v Pardubicích naplánovaná soukromá regionální výstava SHP a souběh dvou akcí podobného zaměření by nepřinesl nic dobrého ani chovatelům ani divákům.

Před vedením svazu stál nelehký úkol, zajistit v poměrně krátkém čase důstojné náhradní řešení, problémem bylo nejen zajištění odpovídajícího areálu, ale také termín.

Závěr sezony je pro vystavovatele vždy velmi nabitý. Obavy, že souběh akcí jen rozptýlí účastníky a výsledky Národního šampionátu tak nebudou mít dostatečnou vypovídající hodnotu, vedli k tomu, že bylo změněno nejen místo, ale i termín Národního šampionátu. Termín 8.-9. září se ukázal jako rozumný kompromis (dva týdny po regionální výstavě v Pardubicích a dva týdny před finálem Lead reinového poháru v Lysé nad Labem).

I přes všechna úskalí se vedení SCHSHP podařilo vše zvládnout na jedničku. Obavy z nízké účasti se nenaplnily – a ve dnech 8.-9. září přivítal překrásný, pečlivě připravený areál Statku v Záhořanech (okr. Benešov u Prahy) 35 shetlandských pony ve výstavních třídách na ruce a 36 startujících ve speciální výstavních třídách a sportovních soutěžích, které byly otevřeny i pro ostatní pony plemena.

V sobotu byl program velmi pestrý. Začínalo se již v osm hodin svodem klisen, hodnocením valachů a zkouškami výkonnosti. Poděkování patří komisi, která pracovala ve složení Doc. Miroslav Maršálek, Blahoslav Políček, Magda Skalická, Jana Horáčková a Petra Šarochová. Účastnilo se 10 koní a podrobné výsledky naleznete na webu SCHSHP.

Pozvání posuzovat letošní vrchol výstavní sezony přijal k naší velké radosti pan Nigel Vale z Velké Británie, akreditovaný posuzovatel The Shetland Pony Stud Book Society, se kterým měli čeští chovatelé a vystavovatelé možnost se již potkat, a to v loňském roce při přehlídce původních britských plemen pony v Pardubicích a letos při semináři pro chovatele, vystavovatele a posuzovatele v Ostravě.

Krátce po desáté hodině byl za krásného letního počasí zahájen 13. Národní šampionát shetlandských pony. Pořadatelé si pro chovatele v letošním roce přichystali nad rámec klasických chovatelských tříd na ruce, které jsou součástí svazového seriálového projektu POHÁR CHOVATELŮ A VYSTAVOVATELŮ i speciální chovatelské třídy. Chovatelé tak měli možnost předvést své poníky v kruhu hned několikrát, čehož většina z nich využila.

V dobře obsazené speciální třídě Novic si nejlépe vedl valach Lille Rosendals Captain Jack  v majetku slečny Petry Mikoláškové.

V kategorii mini shetland se nám nepředstavila žádná hříbátka a i třída ročních pony měla jen jednoho zástupce Alpinhorse Leslie v majetku paní Lucie Tolarové. Za to třída dvouletých již byla velmi pěkně obsazená a první místo získal hřebeček Ikarus of  kadov  v majetku pana Martina Nose. Třída tříletých klisen mělo opět jedinou zástupkyni a to klisnu Kara  v majetku paní Marie Prokůpkové. První místo v dobře obsazené třídě klisen 4letých a starších si vybojovala hnědka Ylsebill vom Ellernbrook v majetku paní Ivany Třískové. Nejlépe obsazenou třídou v kategorii mini byla třída  4letých a starších hřebců. Zde se ve velmi silné konkurenci nejlépe předvedl hřebec Eiger Izzard v majetku paní Lucie Kočovské.

Šampionáty kategorii mimi nakonec plně ovládli hřebci.

Junior šampionem kategorie mini se stal hřebeček  Ikarus of  kadov  v majetku pana Martina Nose

Rezervním Junior šampionem kategorie mini se stal rovněž hřebeček Alpinhorse Leslie v majetku paní Lucie Tolarové

Senior šampionem kategorie mini se stal hřebec Eiger Izzard v majetku paní Lucie Kočovské

Rezervním senior šampionem kategorie mini se stal Gádžo Permoník v majetku paní Ludmily Ondřejové.

Titul šampiona kategorie mini získal Eiger Izzard

Rezervním šampionem kategorie mini se stal  Ikarus of  kadov

V kategorii standardních SHP byly opět méně obsazené třídy hříbat a ročních pony. Ve třídě hříbat se představil pouze zástupce Stáje DOMINIKA hřebeček  Phantom DOMINO. Ve třídě ročních pony pak klisnička Pegy v majetku pana Jaroslava Fišera. Za to třída dvouletých přinesla krásnou podívanou v podobě čtyř českých odchovů, nejlepším z nich byl hřebeček Kadov Philip v majetku paní Lucie Kočovské. Třída tříletých klisen měla opět jen jednu zástupkyni a to klisnu Baby Smile Czenkow v majetku paní Jany Mazancové. Následovala nejlépe obsazená klasická výstavní třída a to třída 4letých a starších klisen ve které zvítězila klisna Heather v. Stal Wainum Wisholt v majetku paní Evy Zelené. Dobře obsazená byla i třída 3letých hřebců ve které zvítězil hřebec Kadov Iris v majetku Lucie Kočovské. Třídu 4letých a starších hřebců vyhrál hřebec Equerry of Transy v majetku paní Moniky Vlčkové. Dobře obsazenou třídu valachů vyhrál Bailey DOMINO v majetku paní Renáty Kozubové.

Junior šampionem kategorie standard se stal hřebec  Kadov Philip v majetku paní Lucie Kočovské

Rezervním šampionem kategorii standard se stal letošní hřebeček Phantom DOMINO v majetku Stáje Dominika

Senior šampionem kategorie standard se stal rovněž hřebec  Equerry of Transy v majetku paní Moniky Vlčkové

Rezervním senior šampionem se stal valach  Bailey DOMINO v majetku paní Renáty Kozubové

Titul šampiona kategorie standard získal Kadov Philip

Titul rezervního šampiona kategorie standard si odvezl  Equerry of Transy

Titul NÁRODNÍ ŠAMPION SHETLAND PONY PRO ROK 2018

získal odchovanec českého hřebčína Viklan Kadov paní Lucie Kočovské teprve dvouletý plavák

Kadov Philip

NÁRODNÍM VICEŠAMPIONEM SHETLAND PONY PRO ROK 2018

se stal hřebec z prestižního britského hřebčína vraník

Equerry of Transy

 

Nejdůležitější tituly letošní výstavní sezony byli již uděleny, tím ovšem sobotní program zdaleka nekončil. Na programu byly ještě speciální chovatelské třídy.

Před posuzování speciální chovatelských tříd však nejprve vedení svazu ocenilo kyticí a krásnými plaketami významné české chovatele. Poděkování za významný přínos chovu SHP a dlouholetou práci pro svaz obdržely z rukou předsedy SCHSHP pana Jaroslava Zápotockého dámy Magda Skalická – hřebčín Permoník a Lucie Kočovská hřebčín Viklan Kadov.

V letošním roce byly klasické chovatelské třídy rošířeny i speciální chovatelské třídy, někté z nich již chovatelé z výstav dobře znají, jiné byly nové. Poník se tak mohl během Národního šampionátu účastnit třeba i 4 výstavních tříd, čehož mnozí chovatelé a majitelé využili.  

Třídu „Senior“, pro poníky 15leté a starší, vyhrála klisna Morgenster v.d. gathe  v majetku paní Ivany Třískové. Ve třídě klisen s hříbaty se představila pouze klisna Wiske v.Veldzicht v majetku Stáje Dominika. Tato klisna obsadila i první místo v dobře obsazené třídě „Strakoš“. Nejlepší „Barevný pony“ byl hřebec Kadov iris v majetku paní Lucie Kočovské. Memoriál Ing. Dušana Jakovljeviče pro chovatelské skupiny vyhrál hřebec Eiger Izzard se svými třemi potomky Ikarus of kadov , Kadov Iris, Permonik Ivanhoe . Pohár Kena a Anne Sottových pro nejlepšího SHP českého chovu si do hřebčína Viklan Kadov odvezl hřebeček Kadov Philip.

Tímto byl sobotní program, věnovaný pouze shetlandským poníkům, u konce. Večer měli účastníci možnost posedět k pěkné místní klubovně a u dobrého jídla a pití si vyměnit své postřehy, znalosti a zkušenosti s ostatními chovateli.

Neděle byla již věnována speciálním výstavní třídám a sportovním soutěžím a byla otevřená i pro další pony plemena.

Zahájena byla třídami mladých vystavovatelů. Ve třídě nejmladších dětí si nejlépe vedla šestiletá Sandra Švarcová s klisnou Babeta. Třídu starších dětí vyhrála třináctiletá Tereza Vyorálková s valachem Bailey Domino.

V Leadreinové třídě se nejlépe vedlo pětileté Libušce Vlčkové s klisnou Florenza v.d. Buitenweg.

First Ridden vyhrála devítiletá Alena Veselá s valachem Alexej.

V jízdě zručnosti s vodičem předvedla nejrychlejší bezchybnou jízdu tříletá Anička Mazancová s klisnou Rolnička KV.

S jízdou zručnosti bez vodiče si nejlépe poradila devítiletá Karolína Zápotocká s klisnou Ursela v.d. Herdershoeve.

Tailem na ruce provedla svého poníka Alexeje nejrychleji devítiletá Alena Veselá.

V závěrečné jízdě zručnosti na oprati provedla připravenou dráhou klisnu Wiske v.d. Veldzicht nejrychleji Andrea Sládečková.

Třináctý Národní šampionát shetlandských pony je minulostí. Myslím, že byl pro všechny chovatele a majitele shetlandských poníků příjemným a důstojným zakončením letošní sezony a že se všichni již nyní těší na čtrnáctý Národní šampionát. Poděkování patří především vedení SCHSHP, jmenovitě panu Jaroslavu Zápotockému, panu Rudolfu Žimulákovi a paní Simoně Tiché. Komisi, která se postarala o hodnocení koní při licentaci, svodu a výkonnostních zkouškách. A velké díky i majitelům a zaměstnancům Záhořanského statku za milé přijetí a vstřícné jednání

Obrázky: