Zkoušky výkonnosti chladnokrevných klisen Rosice

Kontaktní osoba p. Čuperová 777668012.