Seminář pro posuzovatele a chovatele SHP

Podrobnosti naleznete na https://www.schshp.cz/