Přehlídka plemenných koní Písek II

Podrobnosti naleznete na: Zemský hřebčinec Písek s.p.o. (zemskyhrebcinecpisek.cz).