Národní šampionát mladých klisen plemene Hafling

Sobotní odpoledne patřilo v Pardubickém paddocku národnímu šampionátu mladých klisen plemene Hafling. Zahraniční posuzovatelé - Dr. Gerhard Rainer, prezident Evropské federace chovatelů haflingů a Dr. Andrea Sgambati, národní koordinátor pro posuzování haflingů v Itálii a spolu s nimi prezident ASCHK a předseda Svazu chovatelů haflingů ČR Dr. J. Dražan. V absolutním hodnocení zvítězila klisna Emmeli po Why Not z Elina po Bergbaron chovatelů i majitelů manželů Studničkových z Vrchovan na místě druhém byla hodnocena klisna Sunflower po Amadeus, chovatele p. P. Thalera z Rakouska v majetku opět manželů Studničkových a na místě třetím se umístila klisna 55/600 Gerta po 854 Nimrod z 72/368 Gábina z chovu p. K. Poláčka z Ratíškovic a majitelky J. Poláčkové. Potěšitelné je tedy především hodnocení klisen českého chovu, které je takřka shodné:  1. misto Emmeli, 2. misto 52/25 Greta a na místě třetím klisna 62/907 Aschley po 2996 Nefris majitelky i chovatelky p. H. Drábkové z Kuchařovic.