Zápis z jednání Rady PK velšských plemen pony a kob dne 20.4.2010