Mezinárodní šampionát welsh pony a cob 2015 – Hradec Králové a druhé kolo Lead Rein poháru 2015

Letošní ročník tohoto největšího velšského svátku v ČR uspořádal jako již tradičně ČSCHVK ve spolupráci s ASCHK ČR a Hradeckým jezdeckým klubem. Je potěšitelné, že zájem o vystavování stále roste. Posledním číslem letošního katalogu bylo č. 200. Velmi silně byly obsazeny zejména speciální výstavní třídy jako Lead Rein, Mladý vystavovatel, First Ridden a Open Ridden, nově byly otevřeny zápřahové třídy (Driving). I přes opravdu velký počet přihlášených se pořadatelům podařilo vše skloubit a organizaci zvládli na výbornou. Pochvalu si zaslouží také všichni účastníci, protože až na výjimky jsme na nikoho nečekali a program na obou kruzích se plynule odvíjel.

Nejpočetněji byla zastoupena kategorie WPBr, což je pochopitelné, neboť podílových velšů u nás najdeme mnohem více, než zástupců jednotlivých čistokrevných velšských plemen. Zhruba stejně silně byly obsazeny sekce A a D, o něco méně sekce B a nejslabší účast po konečných odhláškách měla nakonec sekce C.

Posuzování bylo svěřeno dvěma renomovaným akreditovaným zahraničním posuzovatelům. Velšské horské poníky, velšské poníky a všechny speciální výstavní třídy mimo Drivingu hodnotila paní Pauline Lloyd z Francie – hřebčín Gleiniant, WPBr, velšské pony v typu kob, velšské koby a Driving pak na druhém výstavním kruhu pan Andrew Thomas z hřebčína Caederwen, VB. Hodně práce letos měli i inspektoři chovu koní: pan Blahoslav Políček a Ing.Otakar Vondrouš, protože nebývale narostl zájem o zápis mladých i starších klisen do české PK a také o licentaci hřebců.

Na kruhu paní Pauline jsme zahajovali program Mezinárodního šampionátu posuzováním sekce B. Nepřihlásili se nám žádní mladí pony do dvou let, proto jako první přišla na řadu třída tříletých klisen. Ze čtyř zúčastněných byla nejlépe hodnocena klisna Misty majitele pana Tomáše Firbachera. Paní posuzovatelce se velmi líbila její krásná hlava a dobrý typ a prohlásila o ní, že takováto klisna by se neztratila ani na Royal Welsh Show. Tato dcera holandského národního šampiona sekce B z roku 2012 - hřebce Spring Star’s Jarno získala i titul šampionky mladých sekce B, vícešampionky celé sekce B a porazit ji dokázal pouze čtyřletý hřebec Marons Valentino, kterého laskavě zapůjčil panu Tomáši Firbacherovi holandský chovatel pan Lennard Zoet. Valentino vyhrál svoji třídu, v šampionátu dospělých sekce B porazil i vynikajícího staršího hřebce Schönbrunn Landgrafa a stejným způsobem se vyrovnal s konkurencí i v šampionátu celé kategorie sekce B a stal se tak nejlepším reprezentantem velšských pony na MŠ 2015. Foto1

 Po sekci B přišly na řadu Lead Rein třídy. Díky podpoře ČSCHVK se MŠ letos zapojil do nového projektu pro naše nejmenší děti Lead Rein pohár 2015. Premiérově proto byly některé třídy otevřeny i pro shetlandské pony. Samostatně se SHP představili právě v pohárové LR třídě, kam nastoupilo osm dobře připravených týmů z pěti stájí. Nejmladší soutěžící byly tři roky, nejstarší sedm let a v poli startujících jsme mezi malými jezdkyněmi mohli vidět i jednoho mladého muže, což nás velmi potěšilo. Z podaných výkonů bylo jasné, že oproti loňskému roku šla úroveň hodně nahoru a u některých soutěžících bylo vidět výrazné zlepšení i ve srovnání s prvním kolem LRP v Kadově. První místo si vybojoval tým z JA Bleu de Ciel Hostivař ve složení: Adélka Náměstková (4 roky), Lea Domino (KVH 87 cm, HPK, nar. 2011) a vodič paní Veronika Náměstková.  Adélka Leu jezdí od března letošního roku a jejich cílem je připravit se pro soutěže LR, Mladý vystavovatel a jízdy zručnosti. Vítězstvím v hradeckém kole se tento tým posunul na první příčku průběžného pořadí.  Foto2

 

Pro velšské poníky byly otevřeny dvě LR třídy rozdělené podle KVH. V první startovali děti na ponících do 122 cm KVH, druhá třída zahrnovala poníky v rozmezí 123 - 137 cm KVH. Protože ČSCHVK schválil i možnost použití bezudidlových uzdeček v jezdeckých třídách, mohli se otevřené soutěže zúčastnit i startující s takto postrojenými poníky. Proto měla nakonec tato třída dvojí vyhodnocení a dvojí dekorování. Nejdříve bylo stanoveno absolutní pořadí, následně byly vyhodnoceny děti s poníky přihlášenými do seriálové soutěže LRP 2015. Z jedenácti startujících se paní posuzovatelce nejvíce líbila šestiletá Adriana Horáčková a bílá welsh mountain pony klisna Lustoord Zita s vodičem paní Kateřinou Horáčkovou. Společně reprezentovaly stáj Labské Chrčice. Malá Adriana se na koni vozí od 2,5 let, ale letos je to její první závodní sezóna. Právě u této dvojice byl vidět markantní posun vpřed od jejich prvního startu v LR v Kadově letos v dubnu. Zita se paní posuzovatelce líbila nejen po exteriérové stránce, ale ocenila i její kondici a ochotu spolupracovat s malým dítětem. Foto3

 

Ve třetí LR třídě se nám představily tři týmy, dva z nich zde měly svou premiéru. Oku lahodícím zážitkem pro všechny byla prezentace týmu z JK hřebčína Suchá. Osmiletý valášek Maran Berwyn spokojeně nesl na svém hřbetě šestiletou Elišku Machačovou, kterou jako vodič doprovázel tatínek pan František Machač. Tohoto poníka si sama obsedla a připravila starší sestra Elišky - Dagmar, která na něm začínala, absolvovala s ním LR soutěže, jízdy zručnosti i malé parkury. Sama dnes již vodiče nepotřebuje, a proto ho do LR soutěží přenechala mladší sestře. Další dvě děti byly velmi malé (4 a 5 let) a startovaly na ponících s KVH přes 130 cm. I když se velmi pěkně ve výstavním kruhu předvedly, paní posuzovatelka by jim doporučila menšího, výškově přijatelnějšího poníka. Foto4

 

Na paní posuzovatelku dále čekaly bohatě obsazené třídy Mladého vystavovatele, rozdělené podle věku předvádějících na děti do 12 let a juniory 13-18 let. V prvním oddělení startovalo 15 dětí ve věku od šesti do dvanácti let. Soutěžili úplní nováčci proti již zkušeným dětem. Vítězka Ivanka Česalová (11 let) dokázala paní posuzovatelce, že je schopna svého welsh mountain pony valáška Limetree Speedy ukázkově předvést v kroku, klusu i výstavním postoji a s jistotou se orientuje ve výstavním kruhu.  V minulých letech získala několik cenných zkušeností, které jí dopomohly k letošnímu vítězství. Se Speedym, který je synem dvojnásobného zlatého medailisty z MČR v drezuře dětí na pony (2002, 2003) - bílého hřebce Gilfach Happy Boy, pracuje již pátým rokem a společně reprezentují Soukromou stáj rodiny Česalových ze Zruče. V juniorské třídě bylo jen o dva startující méně, než u dětí. Tuto třídu vyhrála jedna z nejmladších soutěžících - třináctiletá Dominika Zápotocká, která ještě loni soutěžila v kategorii dětí. Ačkoliv patřila k nejmladším dětem ve třídě, rozhodně o ní nemůžeme říci, že by byla nezkušená. V JK Dominika už od útlého věku pracovala se shetlandskými poníky jak na ruce, tak v sedle a tyto bohaté zkušenosti výborně v soutěži zúročila. Předváděla kobskou palomino klisnu importovanou z Německa - Arvalon Maxima, která je součástí sportovního pony dvojspřeží pana Jaroslava Zápotockého. Foto5 Obě tyto třídy měly podle názoru paní posuzovatelky vysokou úroveň a o umístění na prvních pěti místech rozhodovaly často jen drobnosti.  I přesto by, paní Pauline, ráda udělila mladým vystavovatelům a nejen jim, jednu dobrou radu. Některým soutěžícím by doporučila, aby se zaměřili na jiný způsob předvádění. Nejen v těchto speciálkách, ale i v klasických výstavních třídách bylo často možné vidět, že se předvádějící snažili svého poníka předvést v klusu v co nejrychlejším tempu. Tento rychlý pohyb byl ale většinou na úkor kvality samotného předvedení, neboť poník pak v té rychlosti vypadával z rovnováhy, nebyl schopen se dobře nést, pohyb končetin byl příliš rychlý a trhavý a vytratila se z něj veškerá ladnost a elegance. Na tomto poznatku se při sobotní večeři shodli oba posuzovatelé.

 

Po Mladém vystavovateli se děti i dospělí vyhoupli do sedel, aby své svěřence předvedli ve třídě pro začínající jezdce - FIRST RIDDEN (FR)  a v otevřené jezdecké třídě - OPEN RIDDEN (OR). Začínajících jezdců (dětí do 12 let) se nám představilo celkem šest. Zde měla paní Pauline velké dilema. V soutěži se totiž skvěle prezentovaly hned dvě dvojice, ale vítězem mohla být pouze jedna. Paní posuzovatelka se rozhodovala mezi Ivankou Česalovou s valáškem Limetree Speedy a Dagmar Machačovou s valáškem Maran Berwyn. Obě dvě jezdkyně korektně seděly, pěkně vodily poníky po výstavním kruhu na lehké kontaktní otěži ve všech chodech a předvedly vše, co po nich bylo požadováno. Po důkladném zvážení se nakonec rozhodla pro devítiletou Dagmar Machačovou v sedle Maran Berwyna z JK hřebčína Suchá. Jejich projev byl kultivovaný, poník spolupracoval, chodil na přilnutí, předvedl všechny požadované přechody a zacválal na správnou nohu. Tohoto poníka paní posuzovatelka označila za prototyp poníka vhodného k práci s malými dětmi a ocenila také jeho charakter a přiježděnost. Tato vysoko nasazená laťka ale byla pro některé soutěžící dvojice nedosažitelná. U některých je třeba ještě zapracovat na tom, aby jezdci vysedávali na správnou nohu, zvládli poníky nacválat a předvést v kontrolovaném a ne bezhlavém cvalu po obvodu výstavního kruhu. Jejich prezentace včetně přechodů a požadovaných cviků by měla být klidná a přesná, nikoliv hektická a chaotická.

 

V otevřených jezdeckých třídách, rozdělených do dvou skupin podle KVH, to bylo obdobné. I zde jsme měli možnost vidět opravdu pěkné výkony, které kontrastovaly s těmi méně povedenými. Pochvalu si určitě zaslouží vítězka OR do 137 cm KVH paní Simona Jakubčíková z Centra volného času Hustopeče, která předváděla dvanáctiletého valacha Dollom Cassius. Ten se kromě hobby soutěží účastní i parkurových soutěží stupně ZM pod hlavičkou ČJF. Aby poník s KVH 136 cm dokázal zvládnout parkur 80 cm vysoký a ještě se umístit v konkurenci velkých koní, musí být opravdu dobře proježděn. Tuto sportovní průpravu pak výborně zúročil v OR. Stejně jako u Lead Rein soutěží i zde je určitou součástí hodnocení soulad dvojice. Paní posuzovatelka se domnívá, že někteří jezdci v této třídě byli na své poníky již velcí. Ve druhém oddělení otevřené jezdecké třídy pro poníky nad 137 cm KVH podaly pěkné výkony reprezentantky JK Brilliant Petrovice:  Marie Gregorová s Innes a Nikola Šlapáková s Innkou. Koně byli dobře připraveni, poslušní, chovali se příkladně a na požádání předvedli, co měli.  Foto6 Zde se paní posuzovatelka ovšem vyjádřila k účasti hřebců. Ta je podle výstavních pravidel samozřejmě povolena. Ale pokud se k účasti s hřebcem ve výstavní třídě rozhodneme, je důležité, abychom si byli jisti, že se ve výstavním kruhu bude chovat slušně a nebude ohrožovat ostatní soutěžící. Takovéto chování hřebce ve výstavním kruhu je nepřípustné.

 

Po těchto speciálních výstavních třídách jsme se na kruhu paní Pauline opět vrátili k výstavním třídám na ruce. Na řadu přišla velmi pěkně obsazená kategorie velšských horských pony. Mezi ročními klisnami byla nejúspěšnější importovaná klisna v majetku hřebčína Goldmane - Llanfrechfa Daffodil. Ta se také stala šampionkou mladých sekce A, kde porazila již tříletou importovanou klisnu paní Markéty Píšové - Dukeshill Picture, která získala titul vicešampiona mladých sekce A. Mezi hříbátky zazářil letošní odchov hřebčína Trawel, manželů Blažkových. Hnědá klisnička Trawel Rafifa vyhrála svoji třídu a stala se i celkovou vicešampionkou sekce A. V obou třídách dospělých klisen a valachů se bylo na co dívat. Mezi pěti-sedmiletými zvítězila importovaná bělka Eppynt Silent Whisper, reprezentantka hřebčína Goldmane. Tato klisna k vítězství ve třídě přidala i tituly šampionky dospělých a celkové šampionky sekce A. Foto7 Titul vicešampiona dospělých sekce A si domů odvezla pětiletá plavka Trawel Ria. Ve třídě osmiletých a starších klisen a valachů se z úspěchu opět mohl radovat hřebčín Trawel, neboť prvenství vybojoval další jejich odchovanec - valášek Trawel Athos v majetku manželů Frieslových z Rokycan.

 

Na druhém kruhu celý den posuzoval pan Andrew Thomas z hřebčína Caederwen. Jemu do výstavního kruhu nejdříve nastoupili představitelé rázu WPBr. Ve třídách mladých do tří let jsme viděli hned několik zajímavých zvířat. Pana posuzovatele zaujala vítězka tříletých klisen - Jackie Storm (25% v. krve, maj. paní Daniela Štěpánová), kterou pan posuzovatel doporučil k zápisu do HPK. Jackie Storm se stala šampionkou mladých WPBr a vybojovala i titul celkového vicešampiona kategorie WPBr. K velkým favoritům mezi mladými patřil i nešťastně uhynulý tříletý hřebec Mischel Athos a vicešampion mladých WPBr hnědák Zaval v.h.Enkershof (48,14% v. krve, držitel ZH Písek). Oba tito mladí hřebci žádali o českou licenci a byli doporučeni k zařazení do HPK i AP. Zaval bude v českém chovu působit v sezóně 2016. Pan posuzovatel ho považuje za velmi hezký prototyp moderního jezdeckého poníka a myslí si, že by mohl potomstvu předávat nejen dobré pracovní vlastnosti, ale měl by být schopen populaci místních klisen také zušlechtit. Foto8 Mezi dospělými  pozornost pana posuzovatele upoutaly dvě klisny, vítězky svých tříd, které také později získaly ta nejvyšší ocenění v rámci své kategorie. Vítězka čtyřletých klisen ryzka Innes (37,5% v. krve, maj. paní Marie Gregorová), která přísluší k rodině klisny 46/115 Ifka (F1 generace slovenského športového pony) vybojovala titul vicešampiona dospělých WPBr. Vítězka pěti-sedmiletých klisen Marantha Anwyll Malwenn (75% v. krve, maj. paní Martina Machačková), jejíž babičkou je angloarabská klisna Sulika, ukořistila hned dva tituly. Stala se nejlepším dospělým WPBr a také získala titul šampiona celé kategorie. Foto9

 

Sekci C po několika odhláškách na MŠ reprezentovalo nakonec pouze sedm jedinců, 4 letošní hříbata a 3 dospělé klisny, až na jednu z nich všechno české odchovy. Velkou radost přineslo hřebčínu Pretoria vítězství jejich letošní klisničky Pretoria Coco Chanel. Nejen, že vyhrála svou třídu, ale stala se také vicešampionkou celé kategorie. Foto10 Radost v hřebčíně Pretoria byla o to větší, že její matka Pretoria Cadence (nejlepší mladá klisna českého chovu roku 2009, rodina klisny 71/595 Dollom Campanwla Cymreig) přivezla domů všechny ostatní udělované tituly z této kategorie, neboť vyhrála jak šampionát dospělých, tak i šampionát celé sekce C. U některých představitelů této sekce měl pan posuzovatel problém se správným typem. Doporučuje chovatelům, aby při křížení sekce A se sekcí D zvolili obrácený postup, než zde většinou používají. Hodně českých chovatelů praktikuje spojení: matka velšský horský pony x otec velšský kob. Pan posuzovatel říká, že u produktů těchto spojení často chybí správný typ, zvířata vypadají jako větší welsh mountain pony a ne jako velšští poníci v typu koba. Doporučuje toto spojení otočit, protože si myslí, že kobská matka dokáže lépe udržet kobský typ, než klisna velšského horského ponyho.

 

Od sekce C jsme se plynule přesunuli k velšským kobům. Zde se do šampionátu mladých kvalifikovali ti nejlepší ze tříd roční, dvouletých i tříletých kobů. Své kvality potvrdil dvouletý černý hřebec MBS Flying Rocket, který patřil k ekipě rakouského hřebčína MBS pana Markuse Bauera. Velmi dobře mu ve výstavním kruhu sekundovala tříletá vranka z chovu hřebčína Mischel - Mischel Welsh Fantasy a tito dva si také rozdělili tituly ze šampionátu mladých sekce D a zároveň i ze šampionátu celé kategorie. Šampionem se stal MBS Flying Rocket, Foto11vicešampionkou Mischel Welsh Fantasy. Potěšující informací je, že tento mladý hřebec opustí svou rodnou stáj a novým domovem se mu stane právě hřebčín Mischel. V šampionátu dospělých byla nejúspěšnější vítězka třídy pěti-sedmiletých klisen, rakouská reprezentantka MBS Red Rose pana Markuse Bauera. Titul vicešampiona dospělých sekce D si vybojovala klisna českého chovu - Pretoria Elis, kterou jsme na výstavě viděli zase po několikaleté pauze. Elis soutěžila za hřebčín Rufiel pana Rudolfa Fiřta. Jako mladá byla tato hnědka oceněna dokonce za mimořádný exteriér. Panu posuzovateli se moc líbila, jediný problém u ní viděl v příliš dobré kondici.

 

Velmi pozitivní ohlasy z řad diváků i od posuzovatele pana Andrew Thomase sklidili účastníci zápřahových tříd. Ty byly na MŠ vypsány vůbec poprvé. Účast sice nebyla velká, ale všechna předvedení měla vysokou úroveň. Nejdříve se nám představila juniorka Štěpánka Germeková se shetlandskou klisnou Wiske van Veldzicht z JK Dominika, Suchdol-Křimov. Foto12 Zde kromě výborné ovladatelnosti Wiske pan posuzovatel ocenil i velmi dobrou práci mladé jezdkyně spřežení a prohlásil, že by si určitě poradila i s velšským kobem. Pak následovalo předvedení dvou jednospřeží z hřebčína Karlen. Představily se nám dvě čtyřleté bílé klisny, poloviční sestry po otci Moorkieker Gawain. WPBr klisnu Genesis předváděl pan Martin Vyčítal s přísedící a majitelkou zároveň paní Lucií Švecovou. Foto13 Klisnu velšského koba Karlen Galatea vedl pan Radek Kašpar a přísedící mu byla jeho žena paní Lenka Kašparová.Foto14I když obě mladé klisny pracují v zápřeži první sezónu, bylo na co se dívat. Pan posuzovatel ve svém hodnocení upřednostnil Galateu, protože chodila s hlavou lépe na kolmici, dobře se nesla a více se mu líbila její mechanika pohybu, kterou popsal tak, že Galatea svými kopyty v pohybu prostě pokryla větší kus země. No a nakonec jsme měli možnost vidět dvojspřeží JK Dominika vedené paní Petrou Šarochovou s přísedící paní Jaroslavou Jelinowicovou Peksovou, které tvořila matka se synem – velšští kobové Arvalon Maxima a Golden Spider Domino. Foto15 Jejich prezentace ve výstavním kruhu pana posuzovatele přímo nadchla. Nejenže koně byli výborně připraveni a skvěle předvedeni, ale celému vystoupení dodal na lesku i vhodný výběr postrojů a kočáru a také správné oblečení drivera i přísedícího. Po drivingových třídách pan posuzovatel prohlásil, že to je přesně to, co chtěl vidět – velšské koby pracovat. Toto plemeno bylo vždy plemenem pracovním a jeho kvality vyniknou nejlépe právě v různých pracovních třídách. Proto doufáme, že se drivingové třídy na MŠ zařadí mezi tradiční a k prvním vlaštovkám se připojí i další.

 

Na závěr celého dlouhého dne se oba posuzovatelé, kteří až do té doby pracovali každý samostatně, sešli ke společnému posouzení těch nejdůležitějších šampionátů. Tomu ale ještě předcházela volba nejlepší mladé klisny českého chovu a nejlepšího mladého hřebce českého chovu, na kterou se k posuzovatelům připojil i delegovaný zástupce Rady české PK pro velšská plemena pony a kob a WPBr.  Společně dospěli k rozhodnutí, že nejlepší mladou klisnou českého chovu se pro rok 2015 stane Mischel Welsh Fantasy (maj. hřebčín Mischel) Foto16a a nejlepším mladým hřebcem českého chovu čtyřletý hřebec sekce B Bohemian Finn, foto 16b kterého odchovala i vlastní paní Irena van Vuurenová. O titul šampiona a vicešampiona hříbat výstavy soutěžila první dvě umístěná hříbátka ze všech vypsaných kategorií. K velké radosti manželů Blažkových všechny své soupeře dokázala porazit jejich klisnička Trawel Rafifa. Foto17 Vicešampionský titul udělili posuzovatelé rakouské klisničce MBS Rosebud pana Markuse Bauera.Foto18 Roli favorita mezi mladými potvrdil MBS Flying Rocket, který se stal šampionem mladých celé výstavy, titul vicešampiona mladých výstavy pro hřebčín Goldmane vybojovala roční klisnička sekce A Llanfrechfa Daffodil. Mezi dospělými zůstala neporažena další reprezentantka hřebčína Goldmane - klisna Eppynt Silent Whisper, která k titulu šampionky dospělých výstavy přidala i titul supreme vicešampiona. Foto19 V šampionátu dospělých se na druhém místě umístila rakouská klisna MBS Red Rose. Absolutně nejlepším reprezentantem velšských plemen bez ohledu na věk a pohlaví, který jako jediný prošel celým sítem výstavy neporažený, se pro rok 2015 stal mladý hřebec MBS Flying Rocket (supreme šampion). Foto20

 

Závěrem bychom rádi poděkovali za podporu našim sponzorům. Těmi tradičními partnery Mezinárodního šampionátu jsou společnosti IREL, MORAVOL a CEREA.  Hlavním partnerem seriálové soutěže Lead Rein pohár 2015 je společnost Sehnoutek a synové, jejímž nosným programem je výroba krmných a minerálně vitamínových směsí. Sponzorem druhého kola Lead Rein poháru 2015 v Hradci Králové byla společnost Pygmalino s.r.o, nabízející kvalitní hry a hračky pro děti od 1 roku, která prvním třem umístěným věnovala krásné hry z kolekce Superfarmář. Všem ze srdce děkujeme za podporu. Foto21

 

Iveta Lewingerová a Rafífa Hamoudová, 7/2015

 

Přílohy: 
Obrázky: