Plemenná kniha - shetland pony

Evid. č.seřadit sestupně Jméno koně Plemeno Barva
Viola Black v.Portma Zathe shetland pony Vr. Zobrazit
Garmouth Blossom shetland pony Ryz. Zobrazit
Chasend Isabel shetland pony Ryz. Zobrazit
Zinta v.d.langerhorstweg shetland pony Ryz. Zobrazit
Elvis shetland pony-mini typ černob.Str. Zobrazit
Robbedoes v.h.hazenleger shetland pony hdb.Str. Zobrazit
Kadov Erica shetland pony Vr. Zobrazit
Felix v.stal Ankeveen shetland pony Isab. Zobrazit
Diana v.d.Schoonenburg shetland pony Vr. Zobrazit
Cindy v.d.Riethoeve shetland pony-mini typ Ryz. Zobrazit
Helawi Lilac Rose shetland pony hdb.Str. Zobrazit
Oxendale Jubilant shetland pony Vr. Zobrazit
Felicity v.Portma Zathe shetland pony Vr. Zobrazit
Thordisa v.stal break of dawn shetland pony Vr. Zobrazit
Lille Rosendals Magic shetland pony Běl. Zobrazit
shetland pony Hd. Zobrazit
Gonneke v.h.Reyershof shetland pony Vr. Zobrazit
Plamp Jemina shetland pony Vr. Zobrazit
Aukje Liebas shetland pony Vr. Zobrazit
Carma v.d.Rowolmerdiek shetland pony Ryz. Zobrazit
Yarpha Prism shetland pony č.Hd. Zobrazit
Kimba shetland pony Běl. Zobrazit
Erik v.d.Schapendijk shetland pony Hd. Zobrazit
Markes Peregrin shetland pony Vr. Zobrazit
Aswa of Berry shetland pony Strak. Zobrazit
Markes Gioia shetland pony Vr. Zobrazit
Blanka v.Shettyhof shetland pony Vr. Zobrazit
Bart v.d.Wierde shetland pony Ryz. Zobrazit
Kinkell Gracious shetland pony skvr.prkv.Ryz. Zobrazit
Olga v.d.Middendrift shetland pony hd.Běl. Zobrazit
Chwispa Ella Rose shetland pony žlutob.Str. Zobrazit
Tanja van Vlijtingen shetland pony Ryz. Zobrazit
Charly shetland pony-mini typ hd.skvr.Běl. Zobrazit
Fifa shetland pony Hd. Zobrazit
Icha V.D Schellenkrans shetland pony Vr. Zobrazit
Birchmoor Amythst shetland pony Vr. Zobrazit
Aslan Rosa shetland pony Ryz. Zobrazit
Kadov Berry shetland pony Plav. Zobrazit
Fairytale v.'t Vinkenveld shetland pony Hd. Zobrazit
Yentl-rainbow v.stal wainum wisholt shetland pony černob.Str. Zobrazit
Chamwary from Broken Colours shetland pony Vr. Zobrazit
Marion v.d.Kennedybaan shetland pony Ryz. Zobrazit
Doris v.stal de Weidjes shetland pony Ryz. Zobrazit
Plamp Fortune Teller shetland pony čb.Str. Zobrazit
Fancy V.`T Hoeveneind shetland pony Hd. Zobrazit
Plamp Penny shetland pony černob.Str. Zobrazit
Helawi Golden Inca shetland pony Ryz. Zobrazit
Evita v.d.Veenhofsweg shetland pony Ryz. Zobrazit
Orka Permoník shetland pony-mini typ Zobrazit
Cas v.Berja shetland pony ryzí Str. Zobrazit
Frisbee van T Snepke shetland pony tm.Hd. Zobrazit
Bermar Trinity shetland pony-mini typ Hd. Zobrazit
Boerinnetje v.Stal v.Poolland shetland pony tm.hdb.Str. Zobrazit
Dona v.d.Laarbraak shetland pony Vr. Zobrazit
Frencia v.'t rinkveld shetland pony Plav. Zobrazit
Bayview Flair shetland pony Vr. Zobrazit
Eddie v.d.Veenhofsweg shetland pony Ryz. Zobrazit
Daisy v.America shetland pony ryzí Str. Zobrazit
Wendy v.d.herdershoeve shetland pony smíš.Běl. Zobrazit
Dutch Deluxe v. Groenendaal shetland pony černob.Str. Zobrazit
Dona v.d.Vetstede shetland pony Ryz. Zobrazit
Geralda v.h. Zesspan shetland pony ryzí Str. Zobrazit
Tirza v.'t warrebos shetland pony Ryz. Zobrazit
Roosje v.stal de tienmaatsweg shetland pony Ryz. Zobrazit
Lisanne V.H.Zesspan shetland pony ryzí Str. Zobrazit
Sterre-j v.olwen shetland pony Hd. Zobrazit
Kadov Princess shetland pony Vr. Zobrazit
Ernst v.Warringshof shetland pony Vr. Zobrazit
Olivia V.Stal Molenweg shetland pony Vr. Zobrazit
Finale shetland pony Ryz. Zobrazit
Xandra v.d.pandijk shetland pony prkvt.Ryz. Zobrazit
Edern Gladiator shetland pony hdb.Str. Zobrazit
Fientje v.d.reppel shetland pony Ryz. Zobrazit
Lille Rosendals Quincy shetland pony Běl. Zobrazit
Cara of Brygarth shetland pony hdb.Str. Zobrazit
Gwenest Saran shetland pony Vr. Zobrazit
Petrica v.h.Anker shetland pony Vr. Zobrazit
Princess v.Stal Ysseldijk shetland pony Vr. Zobrazit
Alicia v.d.zandkamp shetland pony Ryz. Zobrazit
Daphne v.d.Nelco Hoeve shetland pony červ.Běl. Zobrazit
Markes Ottaviano shetland pony Vr. Zobrazit
Fairytail Chi Chi shetland pony Strak. Zobrazit
Marsha v.d.Kuiperij shetland pony Vr. Zobrazit
Donald V.D.Kloosterhoeve shetland pony Ryz. Zobrazit
Carlientje v.donderen shetland pony Ryz. Zobrazit
Beanie v.d.Baarschot shetland pony č.Hd. Zobrazit
Login Yellow Rose shetland pony žlutob.Str. Zobrazit
Gypsy v.d.Beekkant shetland pony Ryz. Zobrazit
Twix v.d.Ysselhof shetland pony Ryz. Zobrazit
Vonneke van T Barreeltje shetland pony č.Hd. Zobrazit
Jolly shetland pony hd.skvr.Běl. Zobrazit
Inzaky v.d.Boksenlaer shetland pony č.Běl. Zobrazit
Larissa von der Aussicht shetland pony Vr. Zobrazit
Zambia vom Ellernbrook shetland pony šedob.Strak. Zobrazit
Chasend Elizabeth shetland pony Ryz. Zobrazit
Yambalaya vom Ellernbrook shetland pony-mini typ tm.Isab. Zobrazit
Permonik Ivanhoe shetland pony Hd. Zobrazit
Ci Frah from Broken Colours shetland pony Vr. Zobrazit
Aslan Rival shetland pony Ryz. Zobrazit
Fonsi vom Flüelehof shetland pony Ryz. Zobrazit

Stránky