Výsledky výstavy původních britských plemen pony a VIII. Národního šampionátu Shetlandských pony

Dne 8.9.2012 se na pardubickém dostihovém závodišti konala výstava původních britských plemen pony a VIII. Národní šampionát Shetlandských pony. Divákům se představilo na pět desítek poníků a to nejen ve výstavních třídách, ale i ve speciálních výstavních třídách pro děti, dětských jezdeckých hrách a vozatajském parkuru. Poděkování patří všem, kteří se na pořádání výstavy podíleli, stejně jako vystavovatelům za hojnou účast a pečlivou přípravu. Za podporu děkujeme Asociaci svazů chovatelů koní ČR, Dostihovému spolku Pardubice, skupině ČEZ a autosalonu Loreta bez jejichž přispění by se tato akce neobešla.

Obrázky: