Seminář "Speciální výstavní třídy"

Dne 11. května 2013 se v chomutovském Zooparku konal seminář "Speciální výstavní třídy".

Role školitelů se laskavě ujali manžele Vegterovi z hřebčína Marah, kteří mají zkušenosti z výstav nejen v České Republice, ale i v zahraničí.

V dopolední teoretické části seznámili účastníky s historií výstavnictví, pravidly a zvyklostmi vystavovaní ve Velké Británii. Neopomněli ani velmi důležité zásady bezpečnosti. Postupně přišly na řadu výstavní třídy Mladý vystavovatel, Lead Rein, First Ridden, Open Ridden či Harness Class. Účastníci obdrželi stručné studijní materiály a měli možnost shlédnout video z výstavy pony ve Velké Británii. Závěrečná diskuse přinesla možná více otázek než odpovědí, protože standardy zaběhlé ve Velké Británii již řadu desetiletí, nelze na naše výstavní kruhy přenést beze zbytku. Je tedy na pořadatelích a účastnících výstav, kudy se bude české výstavnictví ubírat.

V odpolední praktické části si děti i dospělí vyzkoušeli na vlastní kůži, jaké to je pohybovat ve výstavním kruhu. Z úst školitelů si vyslechli připomínky k předvádění poníků, jak na ruce, tak pod sedlem, či v zápřeži. Mezi nejčastější připomínku patřilo, že předvádějící nejsou dostatečně angažovaní, další výtky byly k výstroji či úpravě předváděných poníků.

Myslím, že seminář se vydařil a účastníci získali spoustu nových informací a námětů k zamyšlení.

Poděkování patří manželům Vegterovým za pečlivou přípravu semináře i členům JK PZOO Chomutov za realizaci a technické zajištění.

 

Obrázky: