Licentace hřebců Shetland pony

11.3. 2017 proběhl od 11.00 hodin v hale VFU v Brně první společný předvýběr hřebců malých plemen koní do plemenitby, který se konal pod záštitou ASCHK ČR.

 

Na této historicky první konané akci, bylo přihlášeno ke dni uzávěrky 6 shetlandských importovaných  hřebců, (Velká Británie, Holandsko, Belgie , Německo)..

 

Bohužel několik málo dnů před samotným zahájením se 3 účastníci odhlásili a tak do kruhu nastoupilo pouze poloviční pole.

 

V sobotu ráno mezi 9 - 10 hodinou proběhla veterinární přejímka a následné seznámení koní s velmi pěkně a reprezentativně vyzdobenou Jezdeckou halou VFU.  Akci zahajovalo 5 hřebců minihorse a po nich následovali hřebci SHP. 

Letošní  ročník nebyl co se týká připravenosti poníků a majitelů na v tak vysoké úrovni, jak jsme zvyklí  vídat. Bohužel jsme zaznamenali i jednoho poníka, kterého majitel chtěl předvést pouze na ohlávce bez udidla, kteréžto máme pro hřebce od dvou let povinné (podařilo se vyřešit).

Měli bychom také apelovat na budoucí přihlášené majitele potenciálních plemeníků, aby akci pojali slavnostně a mimo připraveného a upraveného poníka, dbali také na úpravu vlastního outfitu – viz stávající Výstavní řád. 

 

Hodnotící komise pracovala ve složení:

Renata Marková (člen RPK SHP)

Blahoslav Políček (ASCHK ČR)

Ing. Luboš Procházka (inspektor chovu koní).

Veterinární prohlídku hřebců provedl MVDr. Jaroslav Dražan.

 

Komise se dohodla, že veškeré potřebné úkony provede v průběhu samotného hodnocení jednotlivých hřebců. A to jak vlastní měření, tak i veterinární kontrolu. (MVDr. Dražan byl vždy na dobu nezbytně nutnou přizván komisí ke zdravotní kontrole hřebce). Byl připraven nově protokol o průběhu veterinární kontroly a zdravotního stavu hřebců. Tento dokument je pro Radu plemenné knihy velmi důležitým zdrojem informací v návaznosti nejen na potomstvo. 

Vzhledem k tomu, že bylo již na první pohled jasné, že se jedná o hřebce v minitypu  nebylo nutné je zařazovat do kategorií.

Při zahájení licentace shetlandů vyzvala moderátorka akce, paní Iveta Lewingerová všechny účastníky společně do kruhu, kdy se představili jak komisi, tak početnému diváctvu v hale.

Následně nastupovali samostatně k hodnocení na zpevněnou plochu vytvořenou uprostřed. Pro kontrolu mechaniky pohybu v kroku a klusu byli hřebci předvedení podél celé haly. Majitelé byli požádáni také o malý kruh na obě ruce a v některých případech i o zacouvání.

O doporučení k chovu  se ucházeli tedy tito hřebci:

Edern Gwion

Datum narození: 20. 5.2009           

Základní barva: rezavob. Str.           

Chovatel:        The Hughes Family, Fferam 4, Lian, Bodedern Caergybi, GBR

Majitel:            Kyselá Vladimíra, Lesnická 820/4, Zábřeh, 789 01

      Tento, z Velké Británie importovaný 8 letý hřebec, vynikal oproti ostatním dobrým v typu s velmi pěkným, hřebčím výrazem, solidním krkem navazujícím pro shetlanda na dobrý kohoutek. Ovšem záď nekorespondovala s tělem a byla výrazně slabší, jakožto i zadní končetiny oproti předním. Pro mne byly vidět i malé nedostatky nejen v mechanice zadních končetin. V lineárním popisu jsme nezaznamenali žádné vážné odchylky. Pro další chov doporučujeme hřebce dávat na klisny s vyrovnanou kostrou, dobrou zádí a výborným pohybem. Edern Gwion prošel výběrem v celkové známce 7,5 bodů a je doporučen k zařazení do chovu.

 

Amazing v.Stal Ankeveen

Datum narození:  6. 5.2007           

Základní barva: černob.Str.          

Chovatel:        J.Bausch/Stal Ankeveen,p/a Kleizuwe 123,3633AG Vreeland,NLD

Majitel:            Ing.Stojan Jakub,Teplice nad Bečvou 115,Hranice,753 01

      Hřebeček (10 let) původem z Holandska byl již jednou předveden v roce 2016 před Licentační komisi k posouzení. V letošním roce byl hřebec předveden znovu a musím potvrdit, že tentokráte v mnohem lepší kondici. Bohužel tento hřebec, byť vykazuje hřebčí výraz, na druhou stranu téměř postrádá typ shetlanda. Má ideálně dlouhý krk, avšak ten je nízko nasazen na výrazný kouhoutek, který přechází ve velmi měkký hřbet, volná bedra a krátkou a sraženou záď. V končetinách se projevily odchylky, které neumožnily hřebci prostorný, kulatý a typický pohyb pro shetlandského poníka. Potěšením bylo pohledět na pana majitele, který si poníka předváděl a byl jako jeden z mála, jehož outfit byl vhodný k události jakou Licentace hřebců je.  Hřebec však získal 6,63 bodů a tím bohužel nebyl komisí doporučen k chovu v české PK.

 

Adri van Ninde

Datum narození: 23. 2.2006           

Základní barva: cream dun.                 

Chovatel:        De Broeck-Horckmans Erik,Barbarastraat 45, Tremelo,BEL

Majitel:            Hanákovi Jana a Bedřich, Pernarec 11, 330 26

    Belgický importovaný hřebec (11 let) se představil licentační komisi ve velmi, velmi dobré výživné kondici celkem dobře v typu, ovšem s ne zcela dobrým hřebčím výrazem.  Vzhledem k tomu, že neoplýval výraznou kostrou a jeho kopyta byla velmi malá, byl rozdíl mezi tělem a končetinami velmi znatelný. Nicméně hřebec měl také malé nedostatky v kostře, především v zaúhlení končetin (strmější lopatka) z toho vycházející strmá spěnka a tím následný plochý, netypicky a prostorný pohyb, zvláště v klusu. Nicméně  Adri van Ninde komisi přesvědčil a získal 7,25 bodu a byl doporučen k chovu. Zde doporučujeme připařovat klisny s velmi výraznou silnou kostrou, výborným zaúhlením končetin a výrazným dopředným pohybem.

 

Celkově hodnotím jarní  Licentaci hřebců shetland pony v Brně jako velmi zdařilou, kdy je potřeba poděkovat především p. B.Políčkovi z  ASCHK ČR za záštitu a celkovou  podporu akce, také p.A. Fialovi z ČSP za jeho nápad, projekt a organizaci .

Dále členům hodnotitelské komise a MVDr. J. Dražanovi za veterinární kontrolu hřebců.

Také bych ráda poděkovala paní MVDr. Markétě Sedlinské z VFU za poskytnutí krásného prostoru zrekonstruované Jezdecké haly VFU Brno.

 

Poděkování patří i paní I. Lewingerové za moderování a připravené komentáře k jednotlivým hřebcům. A vůbec všem přítomným, kteří se na projektu v Brně jakkoliv podíleli, včetně majitelů hřebců, kteří na tento předvýběr se svými svěřenci dorazili.

Předkládám  tabulku základních mír předvedených hřebců, včetně bodového ohodnocení

Jméno hřebce

KVH

KVP

OH

OHol

Užitkový typ

Stavba těla

Konče-tiny

Mech. pohybu

Celko-

známka

Edern Gwion

 

80

90

117

13

8

8

7

7

7,5

Amazing v.Stal Ankeveen

85

95

126

14

6

6

7

7,5

6,63

Adri van Ninde

81

91

128

13

8

8

6,5

6,5

7,25

Zapsala: Renata Marková - Člen RPK SHP a člen hodnotitelské komise pro Licentaci Brno 2017

Fotografie: Petra Mikolášková

Obrázky: