Licentace hřebců shetland pony

Licentace hřebců a svod klisen se v letošním roce opětovně konala v areálu hřebčína Viklan v Kadově. Majitelka hřebčína, Lucie Kočovská, neponechala nic náhodě a na diváky a majitele koní znovu čekal pečlivě připravený areál. Vzhledem k, venku panující, téměř zimní teplotě návštěvníci jistě ocenili nejen bohaté občerstvení, ale především připravené horké nápoje.

Před samotnou licentací proběhl svod klisen, při kterém byla změřena a posouzena klisnička odchovaná ve zdejším hřebčíně – Bezinka of Kadov. Klisna byla zapsána do HPK s bodovým hodnocením 7,65b.

          Licentační komise pracovala ve složení: předseda komise - doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc., Blahoslav Políček, Lubomír Kozák, MVDr. Marie Cízová a za RPK Bc. Jana Horáčková.

Divákům a licentační komisi se nejprve při společném předvedení představilo všech pět přihlášených hřebců, seřazených od nejmladšího. Následně byli pečlivě přeměřeni a posouzeni. Při měření se ukázalo, že tři hřebci patří do standardního a dva do mini typu. Nemile mě překvapila horší kondice některých hřebců usilujících o výběr do chovu. Ovšem můžu se jen domnívat, zda se na tomto podílela velkou měrou dlouhá zima, nebo zda zde působily jiné faktory. Dalším nedostatkem byla přerostlá, či nevhodně upravená kopyta některých hřebců. Myslím, že je to poměrně škoda, jelikož obojí samozřejmě může mít vliv na hodnocení hřebce.

Na závěr licentace byli hřebci seřazeni dle získaného hodnocení a předseda komise seznámil majitele a diváky s výsledkem licentace a krátce ohodnotil každého hřebce. Do chovu byli doporučeni tři z pěti hřebců a já se Vám je pokusím krátce představit.

 

Saliberry of Kadov:

 tříletý vraný hřebec po otci Syfoon v.stal de tienmaatsweg z matky Pomněnka of Kadov. Tento pony je jeden z největších licentovaných hřebců v ČR – KVH 103cm, je ve velmi dobrém typu, dobré mechaniky pohybu a na svůj věk vyniká silou kostry. Hřebec získal 7,9b a oprávněně se stal vítězem licentace. Lze ho doporučit na méně typické klisny a vzhledem k výšce též pro chov pracovně využívaných shetlandů.

 

Valentino v.stal de Toekomst:

 devítiletý ryzí strakoš po otci Niels v.d.poelwijklaan z matky Rosalinde v.stal de toekomst. Opět hřebec silné kostry a ve velmi dobrém typu, bez vad na končetinách. Ovšem méně přesvědčivý v mechanice pohybu a to především v klusu. Hřebec při měření prokázal mírnou nedůvěru k cizím lidem,ale toto přičítám nervozitě ve společnosti dalších hřebců. Hřebce leze doporučit na klisny méně typické, případně s lehčími vadami na končetinách, ovšem s dobrou mechanikou pohybu.

 

Fleetwood Ley Plantagenet:

desetiletý ryzák po otci Athelney Phantom z matky Byways Tooty Frooty. Hřebec s KVH 86cm spadá do typu mini shetland. Oproti předchozím dvěma je slabší (ale ještě dobrý) v plemenném typu, s menšími nedostatky na končetinách, ale dobrou mechanikou pohybu. Lze ho doporučit na typické klisny s dobrými končetinami.

 

 

Zbývající dva hřebci měli větší či menší nedostatky především v typu, stavbě těla a vady na končetinách. Přesto věřím, že svým majitelům budou nadále dělat radost a budou jim spolehlivými společníky. Podrobnější hodnocení hřebců a jejich míry si můžete prohlédnout v tabulce.

 

Ráda bych na tomto místě poděkovala Lucii Kočovské za poskytnutý prostor a uspořádání licentace, majitelům za přípravu a předvedení poníků a kolegům z licentační komise za pečlivé posouzení koní.

 

Bc. Jana Horáčková

 

 

Výsledky hodnocení hřebců Shetland pony z licentace konané dne 5. 4. 2013 v Kadově

zpracovala Lucie Kočovská, Dis.

 

JMÉNO HŘEBCE

MĚŘENÍ (CM)

BODOVÁNÍ

 

KVH

KVP

OH

Ohol

užitkový typ

stavba těla

končetiny

mech. pohybu

CELKEM

Saliberry of Kadov

103

114

145

16

8,5

8

7,5

7,5

7,9

Valentino v.stal de Toekomst

98

114

136

14,5

8,5

8

8

6

7,6

Fleetwood Ley Plantagenet

86

96

126

13,5

7

7,5

7

7,5

7,3

Schalenburgs Babalou

 75

84 

112

12,5 

 6,5

6,9

Josef

 90

98 

 113

13 

 6

 7

 6,5

6,7

 

Obrázky: