Centrální svody klisen, hodnocení valachů, licentace a předvýběry hřebců a zkoušky výkonnosti SHP

RPK schválila centrální svody klisen pro zápis do HPK a hodnocení valachů, které se boudou konat bez ohledu na počet přihlášených koní v:

 

Olomouci: 4. 8. 2018 - SVOD KLISEN a HODNOCENÍ VALACHŮ (komise: inspektor oblasti, R. Marková, Ing. M. Nováková)

 

Plasech: 18.- 19. 8. 2018 - SVOD KLISEN a HODNOCENÍ VALACHŮ (komise: B. Políček, P. Šarochová, M. Skalická).

 

Zahořanech v rámci Národního šampionátu SHP: 8.9.2018 - SVOD KLISEN, LICENTACE HŘEBCŮ, PŘEDVÝBĚR MLADÝCH HŘEBCŮ A ZKOUŠKY VÝKONNOSTI (komise: Doc. M. Maršálek, B. Políček, P. Šarochová, J. Zasadil).

 

Zájemci o účast na svodu či hodnocení musí nejpozději 3 týdny před konáním zaslat písemnou přihlášku (viz. Příloha) na adresu: saroska@atlas.cz



Případné další svody klisen, hodnocení valachů či zkoušky výkonnosti se mohou konat pouze v případě, že o jejich pořádání projeví zájem pořadatel akce a zároveň se nejpozději 3 týdny před konáním přihlásí nejméně 5 koní a to písemně na adresu: saroska@atlas.cz. V úvahu připadají Nebanice a Kadov. Složení komisí bude RPK řešit až na základě zájmu pořadatelů.

V případě dotazů se obracejte na výše uvedený mail nebo na telefon 606588264.

 

Za RPK SCHSHP Bc. Petra Šarochová

Obrázky: