Výkonnostní zkoušky chladnokrevných hřebců 2004

Soubor: 
Plemeno: