Zveme vás na oslavy 200 let hřebčince Písek

Zemský hřebčinec Písek státní podnik vás srdečně zve na chovatelský den u příležitosti 200-letého výročí jeho trvání. Pod záštitou ministra zemědělství proběhne v sobotu, 20. srpna 2011, dopolední chovatelská přehlídka (od 8 hodin) a odpolední hlavní program (od 13 hodin).

Web hřebčince: www.zemskyhrebcinecpisek.cz

ZV na Bulovce zrušeny

Z důvodu nízkého počtu přihlášených klisen byly po dohodě s pořadateli zrušeny Zkoušky výkonnosti chladnokrevných klisen v Severočeské oblasti. 20.8.2011 tedy na Bulovce ZV nebudou a případní zájemci se mohou hlásit 18.8. do Sukorad p. Caltovi (725 523 484).

Přeloženo místo konání ZV chladnokrevných klisen

Z důvodu vážného úrazu pořadatele ZV pana L. Pavelky se překládají zkoušky z Karolinky do Martinic u Holešova. Termín 2.8.2011 zůstává, stejně tak určená komise Ing. I. Petrtýl, P. Novák a J. Anderle. Kontaktní osoba za nového pořadatele: p. V. Chytilek 736674887.

Hlasujte v anketě Nejkrásnější kůň ČR 2011!

Stejně jako v loňském roce i letos ASCHK ČR a Dostihový spolek Pardubice vyhlašují anketu o nejkrásnějšího koně celé ČR. Postupně se vám v ní představí zástupci 25 plemen koní, chovaných v ČR, které vybraly jednotlivé chovatelské svazy. Vítěz ankety a koně umístění na 2. - 4. místě budou představeni a dekorováni v Pardubicích na výstavě Koně v akci.

Usnesení Valné hromady ASCHK ČR o.s., konané dne 28.4.2011 v Humpolci

 Valná hromada bere na vědomí:

1)      zprávu o činnosti ASCHK ČR o.s. za rok 2010

2)      zprávu revizní komise

Stránky

Prihlásit se k odběru ASCHK ČR RSS