Místa a termíny ZV teplokrevných klisen

Vážení chovatelé, přinášíme Vám seznam míst a termínů pro zkoušky výkonnosti klisen zapsaných v PK ČT (viz příloha). O tyto akce je také rozšířen kalendář akcí (http://www.aschk.cz/kalendar). Pro letošní rok je konání podmíněno účastí minimálně 5 klisen. Průběh ZV je popsán ve zkušebním Řádu PK ČT.

XXII. přehlídka tříletých klisen Karlovarského a Plzeňského kraje zrušena

Vážení chovatelé, dnes byla organizačním týmem zrušena přehlídka ve Svržně. Důvodem je výskyt vysoce nakažlivého bakteriálního onemocnění zvaného "Hříběcí" v okolí místa konanání. Přehlídka zřejmě proběhne v náhradním termínu cca v druhé polovině září.

Jmenování RPK a usnesení prezidia k problematice ČT

Vážení chovatelé, dne 1.8.2018 jmenovalo prezidium ASCHK Radu plemenné knihy pro plemeno český teplokrevník. Nově bude pracovat ve složení - předsedkyně Ing. Hana Civišová Ph.D., členové: Jan Chýle, Stanislav Hošák ml., Zdeněk Hrnčíř, Ondřej Nágr, Richard Novák, Ing. Jiří Ptáček a Petr Vančura. Prioritou práce RPK a kanceláře ASCHK bude organizace ZZV klisen (do konce září 2018), předbvěběru hřebců (leden - únor 2019) a realizace Akceleračního programu PK ČT v r. 2018.

Šampionát mladých klisen plemene hafling se letos přesouvá do Lysé

V pořadí již jedenáctý ročník přehlídky mladých klisen plemene hafling se v letošním roce opět vrátí do Lysé nad Labem. Důvodem je zejména časový souběh ME haflingů s výstavou v Pardubicích, kde jsou sice pro šampionát lepší podmínky, pokud se týče prostoru na předvádění a logistiky, na druhé straně ale v Lysé je zaručena vysoká návštěvnost a tedy velký počet diváků.

Za nomády do mongolské stepi

Společně s osvědčenou cestovní kanceláří AGL Travel připravila Asociace soukromého zemědělství ČR, jíž je ASCHK ČR členem, na letošek zájezd do odlehlého Mongolska. Možnost se na zájezd přihlásit je samozřejmě umožněna i členům jednotlivých chovatelských spolků ASCHK, termín uzávěrky je 10. srpna.

Stránky

Prihlásit se k odběru ASCHK ČR RSS