Šampionát mladých klisen plemene hafling se letos přesouvá do Lysé

V pořadí již jedenáctý ročník přehlídky mladých klisen plemene hafling se v letošním roce opět vrátí do Lysé nad Labem. Důvodem je zejména časový souběh ME haflingů s výstavou v Pardubicích, kde jsou sice pro šampionát lepší podmínky, pokud se týče prostoru na předvádění a logistiky, na druhé straně ale v Lysé je zaručena vysoká návštěvnost a tedy velký počet diváků.

Za nomády do mongolské stepi

Společně s osvědčenou cestovní kanceláří AGL Travel připravila Asociace soukromého zemědělství ČR, jíž je ASCHK ČR členem, na letošek zájezd do odlehlého Mongolska. Možnost se na zájezd přihlásit je samozřejmě umožněna i členům jednotlivých chovatelských spolků ASCHK, termín uzávěrky je 10. srpna.

Naskladnění do 70denního testu 3. letých hřebců českého teplokrevníka

Vážení chovatelé. Zítra tj. ve čtvrtek 12.7.2018 proběhne od 9.00 3. předvýběr a naskladnění do 70denního testu 3. letých teplokrevných hřebců plemene český teplokrevník. Prezidium ASCHK rozhodlo, že komise bude pracovat ve složení Ing. Roman Klos - předseda a členové Jan Chýle, MVDr. Josef Lysák,  Ing.

ASCHK uznaným chovatelským sdružením pro plemeno český teplokrevník

Vážení chovatelé. Na konci měsíce června nabylo právní moci rozhodnutí Ministerstva zemědělství o uznání ASCHK ČR uznaným chovatelským sdružením pro plemeno koní český teplokrevník (viz příloha). Prioritou bude samozřejmě chod plemenné knihy. Od nejprostších úkonů jako jsou změny majitele, přes zápisy klisen, základní zkoušky výkonnosti klisn, zkoušky výkonnosti hřebců či předvýběr hřebců. Vzhledem k nárůstu pracovních úkonů přijmeme od 1.8.2018 nového zaměstnance a vše budeme muset zvládnout s pouze polovičním rozpočtem na r. 2018. Přesto věřím, že k Vaší plné spokojenosti.

Chovatelský den ZH Tlumačov

Chovatelský den Zemského hřebčince Tlumačov s.p.o. proběhne 30.6.2018. Podrobnosti k programu naleznete na přiloženém plakátu, nebo na http://www.hrebcinec-tlumacov.cz/uvod.


Stránky

Prihlásit se k odběru ASCHK ČR RSS