Za nomády do mongolské stepi

Společně s osvědčenou cestovní kanceláří AGL Travel připravila Asociace soukromého zemědělství ČR, jíž je ASCHK ČR členem, na letošek zájezd do odlehlého Mongolska. Možnost se na zájezd přihlásit je samozřejmě umožněna i členům jednotlivých chovatelských spolků ASCHK, termín uzávěrky je 10. srpna.

Naskladnění do 70denního testu 3. letých hřebců českého teplokrevníka

Vážení chovatelé. Zítra tj. ve čtvrtek 12.7.2018 proběhne od 9.00 3. předvýběr a naskladnění do 70denního testu 3. letých teplokrevných hřebců plemene český teplokrevník. Prezidium ASCHK rozhodlo, že komise bude pracovat ve složení Ing. Roman Klos - předseda a členové Jan Chýle, MVDr. Josef Lysák,  Ing.

ASCHK uznaným chovatelským sdružením pro plemeno český teplokrevník

Vážení chovatelé. Na konci měsíce června nabylo právní moci rozhodnutí Ministerstva zemědělství o uznání ASCHK ČR uznaným chovatelským sdružením pro plemeno koní český teplokrevník (viz příloha). Prioritou bude samozřejmě chod plemenné knihy. Od nejprostších úkonů jako jsou změny majitele, přes zápisy klisen, základní zkoušky výkonnosti klisn, zkoušky výkonnosti hřebců či předvýběr hřebců. Vzhledem k nárůstu pracovních úkonů přijmeme od 1.8.2018 nového zaměstnance a vše budeme muset zvládnout s pouze polovičním rozpočtem na r. 2018. Přesto věřím, že k Vaší plné spokojenosti.

Chovatelský den ZH Tlumačov

Chovatelský den Zemského hřebčince Tlumačov s.p.o. proběhne 30.6.2018. Podrobnosti k programu naleznete na přiloženém plakátu, nebo na http://www.hrebcinec-tlumacov.cz/uvod.


Rozhodnutí předsednictva SCHCHK, z.s.

Předsednictvo SCHCHK obdrželo písemnou stížnost hlavního rozhodčího Ing. Josefa Našince, dále pak také písemnou omluvu pana Procházky Petra ml. Po zhodnocení všech aspektů a konzultaci s Ing. Jiřím Kunátem a MVDr. Jaroslavem Dražanem došlo předsednictvo k tomuto rozhodnutí v poměru 4:1.

Stránky

Prihlásit se k odběru ASCHK ČR RSS