Vyhodnocení ŠP IC

Vyhodnocení ŠP plemene irish cob za r. 2012.

Typ dokumentu:

Plemeno: