Hafling - Články

Vzdělávání v centru chovu haflingů

V letošním roce zažádala ASCHK ČR úspěšně o grant v rámci projektu Erasmus+. Díky tomu se podařilo ve spolupráci se Světovým haflingerským svazem v říjnu úspěšně realizovat týdenní cestu do Itálie a Rakouska. Skupina osmi účastníků absolvovala intenzívní odborný program, jehož náplní bylo především posuzování haflingů v těchto dvou zemích a systém vzdělávání posuzovatelů a chovatelů v tomto oboru.

Šestiletá Campbella šampionkou mladých klisen plemene hafling

Letošní ročník Národního šampionátu mladých klisen plemene hafling se už druhým rokem konal na výstavišti v Lysé nad Labem, v rámci výstavy Kůň 2014. V letošním roce se přehlídky těch největších nadějí pro český chov zúčastnilo celkem 13 klisen. Nejvíce ze všeho ale potěšila účast celkem čtyř klisen českého chovu, které navíc jejich majitelé dovezli až z Moravy.

Vozatajská trojkoruna pro haflingy

Úspěšnou sezonu 2013 zakončil MK Hafling driving team prvním startem Michala Kořínka s valachy Nuget a Stargate v kategorii pony párů na soutěži v Bolehošti - Lipinách. Už první disciplína – drezura – dopadla nad očekávání dobře a trojice se usadila v čele. Spřežení ukázalo svoji sílu v maratonu a s přehledem jej vyhrálo. Do závěrečného parkuru vstupovali kluci s několikabodovým vedením, které se bohužel nepodařilo uhájit. Jednoduše řečeno, přechod z jednospřeží do párů byl pro Michala složitější než by se mohlo zdát.

Druhý sportovní šampionát haflingů v sedlových disciplínách

Rozdíl mezi prvním a druhým ročníkem sportovního šampionátu haflingů v sedlových disciplínách byl propastný - jak pokud se týče počtu zúčastněných koní a jezdců, tak co do kvality jejich výkonů. Šampionátu, který se konal v neděli 17. srpna v areálu ve Vrchovanech, se zúčastnilo celkem sedmnáct dvojic, z toho soutěže ve všestrannosti se zúčastnilo dvanáct z nich, pět dvojic pak přibylo na samostatnou soutěž v drezuře.

HAFLINGER VRCHOVANY 2014 – VÍKEND PLNÝ HAFLINGŮ

Už jen několik srpnových dní zbývá do zahájení zdejšího víkendu plného haflingů. Ve dnech 16. a 17. srpna 2014 se v severních Čechách, pod malebnou zříceninou hradu Starý Bernštejn, sejdou v areálu jezdeckého kolbiště ve Vrchovanech u Doks koně plemene hafling spolu se svými chovateli, majiteli a jezdci.

Přípravy na světovou výstavu haflingů v Ebbsu v roce 2015

Světový svaz (Haflinger Welt- Zuch- und Sportvereinigung - HWZSV) – se intenzivně připravuje na organizaci světové výstavy v Ebbsu, která je naplánována na 4. - 7. 6. 2015. Mělo by se předvést na 700 koní a z toho polovina je určena pro členské země HWZSV. V programu bude jednotlivým státům nabídnuta také možnost se prezentovat v doprovodných ukázkách.

VI. Regionální výstava haflingů Kuchařovice 2014

Letošní již VI. ročník  kuchařovické výstavy se konal 31. 5. 2014. Oproti minulým ročníkům bylo počasí příznivé, i když nějaká ta kapka přeci jen ukápla. Den plný haflingů začal již v 9 hodin ráno zápisem plemenného hřebce a následoval svod osmi klisen. Zkoušku výkonnosti pak následně složily čtyři klisny. K zápisu klisen do PK a VZ bude napsán samostatný článek. Celkem tedy do Kuchařovic dorazilo 30 haflingů. Výstavu hodnotila komise ve složení MVDr.

Doplňujeme šestigenerační původy haflingů!

Vzhledem k přistoupení Svazu chovatelů haflinga (SCHH) do světového svazu, který vytváří plemennou knihu haflingů, jsme byli vyzvání k vytvoření seznamu koní s kompletním šestigeneračním původem, ze kterého se počítá požadované procento arabské krve.

Zakládající Valná hromada HWZSV

Na 30 delegátů z celého světa se sešlo v pátek, 27. září 2013 v Ebbsu u Kufsteinu v Tyrolsku na první svolanou Valnou hromadu HWZSV(Haflinský světový chovatelský a sportovní svaz). Ve zcela zaplněném zasedacím sálu Hotelu Sattlerwirt, byli delegáti napjati ve velkém očekávání, jak prezident Lukas Scheiber zahájí schůzi a s jakými cíli a závěry delegáty seznámí.

Královnu haflingů korunují v Lysé

Šampiónka 2012 Emmeli se svými majiteli Foto: Lucie Hladová

Jednou z chovatelských událostí roku 2013 bude VII. ročník Národního šampionátu mladých klisen plemene hafling. Poprvé ve své dvacetileté historii ho má ve svém programu výstava Kůň v Lysé nad Labem (20. - 22. září).

Stránky