VII. Regionální výstava haflingů Kuchařovice 2015

Již VII. ročník této výstavy se uskutečnil 30. 5. 2015.  Počasí tentokráte přálo jak vystavovatelům, tak i pořadatelům a dešťové kapky se předvadišti vyhnuly. Den začínal tradičně svodem klisen, ale o tom se můžete dočíst v samostatném článku. Na výstavu bylo nahlášeno celkem 31koní, nicméně jich do Kuchařovic dorazilo 22. I slabší účast koní oproti letům předešlým neubrala na skvělém prezentování tohoto plemene. Výstavu hodnotila komise ve složení MVDr. Martina Daťková, Jana Kuchařová a od mikrofonu provázela komentářem celou akci Hana Drábková.

 

Do první výstavní třídy dorazila pouze klisna Lentilka po Markýz z matky Loreta po Nasan, která si s sebou dovezla hřebečka Lefrise po hřebci Nefris v majetku Mgr. Jitky Bednářové Smíškové. U této dvojice je třeba vyzvednout skvělé předvedení jak klisny, tak hříběte. Klisna předvedla velmi pěknou mechaniku pohybu v klusu.

 

Druhou výstavní třídu obsadily roční klisny. V této kategorii měla porota nelehké rozhodování, neboť byla tato kolekce velmi vyrovnaná a o umístění rozhodovalo jen aktuální předvedení klisen. Prvenství si nakonec odvezla klisnička Lenfris po Nefris z Lentilky, druhou příčku obsadila Amélie po Andiamo z matky Ála po Artist L jejímž majitelem i chovatelem je Tomáš Kotáb z Hradce Králové. Třetí příčka patřila klisně Bonny -Q po Armin Q z matky Bajka po Notabilis od majitele i chovatele Ladislava Holady z Vlašimi. 

 

Třetí výstavní třída byla složená z hřebce a dvou klisen. Prvenství si z této kategorie odvezl právě hřebeček Adagio po Aquavit z matky Lamara po Strumer majitelky a chovatelky Ing. Martiny Čechové z Prostřelmova. Druhou příčku obsadila klisna Bella po Ahnherr z klisny Bajka Ladislava Holady. Třetí příčka patřila klisně Gája po Andiamo z Ganz po Angel-A jejiž majitelem i chovatelem je Eva Ševelová z Loděnic u Mor. Krumlova.

 

Tradičně nejobsazenější bývá na výstavách třída 3-6 letých klisen. Tentokráte však byly kategorie klisen početně vyrovnané. Na předvadišti se sešlo šest klisen. Velmi pěkně připravená mladá klisna Moneta po Nibelung z matky Mesina po Amadeus v majetku Evy Ševelové nenechala nikoho na pochybách a bravurně svým předvedením zvítězila v této třídě. Jedná se o ušlechtilou klisnu velmi korektní v typu. Druhé místo obsadila šestiletá Aschely, po otci Nefris z matky Allison po Nugát. Třetí příčku si vybojovala klisna Sany po Steinkogel z matky Samia po Nordtirol majitele i chovatele Karla Novotného z Nového Města na Moravě.

 

Stejný počet předvedených klisen jako předešlá výstavní třída měla i kategorie klisen 7letých a starších. Prvenství si odvezla osmiletá klisna Clarina po Nordtirol z matky Cuba po Afghan v majetku firmy IMOBA a.s. Praha. Za ní se zařadila Natali po Nimrod z matky Bára po Achát v majetku pana Drápely z Lesůňek. Třetí příčku obsadila domácí čtrnáctiletá klisna Allison po Nugát z matky Astra po Alex.

 

Jediným předvedeným valachem byl  čtyřletý Artuš po otci Artist, z matky Lamara majitele i chovatele Ing. Přemysla Čecha z Postřelma. I tento valach byl plnohodnotným článkem výstavy.

 

Na závěr výstavy se bojovalo o titul šampiona v kategorii mladých, kde si titul odvezl dvouletý Adagio. O titul Šampion otevřených tříd měly právo bojovat vítězky a reservevítězky ze čtvrté (Moneta a Aschely) a páté (Clarina a Natali) výstavní kategorie. Titul šampiona otevřených tříd putoval do Loděnic zásluhou klisny Monety, která následně získala i titul Šampiona českých klisen.

 

Následovala prezentace chovného hřebce, jak na ruce, tak posléze i pod sedlem. 

Tím byl hřebec 1975 Athos po Anselazio z matky Desideria po Nortirol  majitele IMOBA, a. s., Praha z rakouského chovu v Ebbsu. Do chovu byl zapsán před dvěma lety se známkou 7,9 bodu. Přednostmi Athose jsou především jeho moderní typ, pěkně utvářená horní linie s výrazným kohoutkem a s tím související šikmou lopatkou.

 

Závěrečný čas patřil sedlovým disciplínám. V drezuře i parkuru  zvítězila klisna Norma po Nimrod z matky Nela po Nasan. Druhé místo v drezuře a třetí v parkuru získal hřebec Athos, u kterého je potřeba vyzvednout skvělý charakter, který prokázal po celou dobu výstavy. Třetí místo v drezuře a druhé v parkuru obsadila klisna Clarina.   

 

Stejně jako v předešlých letech patří velké poděkovaní všem zúčastněným majitelům i chovatelům, kteří dorazili do Kuchařovic a prezentovali zde chov haflinga. Vždyť právě oni jsou budoucími producenty mladých haflingů a prezentací tohoto všestranného plemene podporují chov těchto nádherných koní. Velký dík patří také sponzorům této akce a to EQUUSU Kuchařovice, Obecnímu úřadu Kuchařovice a hlavnímu sponzorovi této akce firmě ADW Agro a.s. se sídlem v Krahulově.

Hana Drábková

foto: Veronika Bechová 

 

Další foto z celého dne najdete zde:

 

http://veucul.rajce.idnes.cz/Kucharovice_-_regionalni_vystava_Haflingu_3...

Obrázky: