Sportovní žebříček pro haflingy startuje i letos!

Český svaz chovatelů haflingů (ČSCHH) vyhlašuje i v letošním roce sportovní žebříček pro koně plemene hafling. Soutěž je vyhlášena pro koně účastnící se oficiálních soutěží v disciplínách drezura, parkur a všestrannost a hobby soutěží v parkuru.

Skokový Haflinger Hobby Cup

Hobby žebříček je určen všem, kteří se svými haflingy startují v parkurových hobby soutěžích obtížnosti 60 – 90 cm. Přihlásit se můžete ve dvou kategoriích, a to v kategorii dětí do 16 let a jezdců nad 16 let. Koně musí splňovat pouze plemennou příslušnost hafling a věk 4 roky a více.

Pro účast je nutné do konce dubna zaslat přihlášku a případné poplatek za zápisné (členové ČSCHH mají účast zdarma), následně od nás získáte výsledkovou kartu, kam si budete nechávat zapsat výsledky z absolvovaných soutěží. Z výsledků pak přepočtem podle umístění a obtížnosti soutěže získáte body, jejichž součet určí výsledné pořadí.

Haflinger Profi Cup

Žebříček pro 4leté a starší koně plemene hafling, kteří startují v oficiálních soutěžích, je vypsán v drezuře, parkuru a všestrannosti, přičemž v drezuře a skocích je možné zvolit si kategorii podle obtížnosti. Kategorie A drezury se týká koní startujících převážně v soutěžích Z a L, kategorie B pak kombinuje výsledky ze soutěží L a S. V kategorii A parkuru se započítávají výsledky z obtížnosti 80 – 90 cm a do kategorie B zahrnujeme výsledky ze závodů 90 – 110 cm. Všestrannost je z důvodu malého počtu koní vyhodnocována pouze v jedné kategorii.

Další informace na webu

Veškeré další informace, zejména podrobné propozice včetně způsobu výpočtu bodových zisků a formuláře přihlášek, naleznete v příslušné sekci na webu www.haflingove.cz. S vyhlášením vítězů se počítá v závěru roku na valné hromadě ČSCHH, kde vítězové zároveň obdrží věcné ceny, které věnují sponzoři obou žebříčků – Haflinger Centrum Vrchovany, Statek Nečín, Ranč u Tuffa  a www.sloupkynafurt.cz .

Neváhejte a přidejte se k téměř čtyřem desítkám haflingů, kteří se vyhodnocení v rámci žebříčku zúčastnili v loňském ročníku!

Obrázky: