Šampionkou mladých klisen plemene hafling se stala Atlantis

V sobotu 27. 6. 2015 se uskutečnil již devátý ročník Národního šampionátu mladých klisen plemene hafling. Z Lysé nad Labem se letos místo konání přesunulo na brněnské výstaviště a šampionát se zařadil do programu hojně navštěvované a oblíbené výstavy PROPET. Důvodem byla především kolize původního zářijového termínu s evropským sportovním šampionátem haflingů.

Klání o nejkrásnější  haflingerskou klisnu se účastnil rekordní počet 14 mladých klisen z toho hned pět klisen českého chovu. Již tradičně celý šampionát hodnotila zahraniční komise, letos ve stejném složení jako v loňském roce – veterinář a mezinárodní posuzovatel haflingů, který byl v komisi i během letošní Světové výstavy v Ebbsu, Dr. Alessandro Botte, tajemník jihotyrolského i světového svazu Michael Gruber a celou akci komentoval a tlumočil MVDr. Jaroslav Dražan. Klisny byly opět rozděleny do dvou výstavních tříd a z každé postupovaly tři nejlepší do klání o celkovou šampionku. Dále se vybírala nejlepší klisna českého chovu, tedy klisna narozená na území ČR. V letošním roce přibyla ještě jedna novinka - komise složená z účastníků projektu Erasmus +, které proběhlo ve dvou cyklech v říjnu 2014 a dubnu 2015 (více podrobností v samostatných článcích), udělila Cenu českých chovatelů.

Ve velmi vyrovnané výstavní třídě 3-4 letých se předvedly čtyři klisny z toho dvě českého chovu. Vítězkou třídy se i díky výbornému předvedení stala klisna českého chovu 6/976 Moneta po hřebci Nibelung z matky Messyna po Amadeus. Majitelkou je paní Eva Ševelová z Loděnice u Mor. Krumlova, chovatelem pan Miroslav Kašpar z Vysoké u Mělníka. Komise hodnotila Monetu jako velmi harmonickou, dobře svázanou klisnu s hezkou hlavou a vyzdvihla velmi pěkné předvedení mechaniky pohybu. Moneta byla v letošním roce zapsána se 7,8 body do HPK a účastnila se Světové výstavy v Ebbsu, kde obdržela známku IA.

Na druhém místě se v této třídě umístila importovaná klisna Bahar po hřebci Stilton z matky Badina po Wolfgang v majetku pana Pavla Studničky z Vrchovan. Slovy komise je Bahar velmi pěkná klisna v lehkém moderním typu. Bahar obdržela u svodu 7,9 bodů a zápis do HPK, opět byla účastnicí letošní Světové výstavy v Ebbsu s hodnocením IA a výborným pátým místem ve své třídě.

Třetí příčku mezi mladšími klisnami obsadila importovaná klisna Niva po hřebci Nabucco z matky Norena po Alpenstein také majitele Pavla Studničky. Nivu komise ohodnotila jako velmi harmonickou moderní klisnu. U svodu obdržela známku 7,6 bodů a zápis do HPK.

Kategorie 4-5 letých klisen byla zastoupena deseti klisnami z toho třemi českého chovu. Nejlepší hodnocení od komise získala importovaná klisna Atlantis po hřebci Anselazio z matky Augura po Strato. Majitelem klisny, která byla zapsána se 7,1 body do HPK a výkonnostní zkoušku pod sedlem složila s 8,4 body, je opět Pavel Studnička. Atlantis zaujala komisi velmi hezkou hlavou s výrazným okem, dobře utvářeným kohoutkem a jeho navázáním na krk, a také dobrým navázáním hlavy na krk. Atlantis je sportovně využívána ve všestrannosti a již má splněnou kvalifikaci pro letošní ME haflingů v italském Vermezzu. 

Na druhou příčku dosáhla v této třídě importovaná klisna Fortuna po hřebci Novembernebel z matky Firsta po Amadeus. Klisna je zapsána v HPK s 8,0 body a majitelem je pan Michael Grim z Branky. Fortuna je klisna v požadovaném moderním typu s dobrým pohybem.

Třetí pozici mezi staršími klisnami obsadila rovněž importovaná klisna Andromeda po hřebci Abendstern z matky Aspirina po Nordtirol v majetku firmy IMOBA, a.s. Andromeda byla zapsána do HPK se 7,8 body, výkonnostní zkoušky pod sedlem složila s 8,3 body a je zapsána v akceleračním programu. Účastnila se také Světové výstavy v Ebbsu s hodnocením IA a získala i titul národní reservešampionky. Andromedu hodnotila komise jako ušlechtilou klisnu v požadovaném moderním typu s pěkným výrazem, dobrým nasazením krku a celkově pěknou horní linií.

Všech šest klisen se následně utkalo v boji o národní šampionku a stejně jako v loňském roce se ukázalo, že některé klisny nestárnou, ale zrají do krásy, a tak si celkové vítězství a titul Šampionky mladých klisen za rok 2015 z Brna do Vrchovan odvezla pětiletá klisna Atlantis pana Pavla Studničky. Další medailové pozice už patřily mladším soupeřkám, druhou příčku obsadila klisna českého chovu 6/976 Moneta Evy Ševelové a na třetím místě se umístila importovaná Bahar z vrchovanské stáje.

Titul Nejlepší klisna českého chovu putoval stejně jako vloni na Moravu do Loděnice spolu s klisnou 6/976 Monetou. Svoje úspěšné vystoupení završila Moneta ziskem první Ceny českých chovatelů, která byla udělena nezávisle na mezinárodní komisi a vybírala ji téměř dvacetičlenná komise složená z účastníků projektu Erasmus + na základě svých čerstvě nabytých poznatků z Itálie a Rakouska. Vzhledem k tomu, že Moneta byla výborně hodnocena i zahraniční komisí, můžeme říct, že proškolení českých chovatelů bylo úspěšné a doufejme, že brzy přinese i další výsledky.

Hned po ukončení šampionátu se divákům a chovatelům předvedli dva mladí plemenní hřebci, a to importovaný Athos po hřebci Anselazio z matky Desideria po Nordtirol v majetku firmy IMOBA, a.s. Athos byl zapsaný do PK hřebců s 7,9 body a výkonnostní zkoušky pod sedlem složil s 8,2 body. Athos se letos úspěšně účastnil oblíbené ankety o Nejkrásnějšího koně roku 2015 a získal skvělé třetí místo s jen několikabodovou ztrátou na stříbrnou příčku.

Divákům se ukázal i hřebec českého chovu Amaranth po hřebci Ajax-G z matky Šárka po Nurmi majitele pana Františka Volka z Loděnice u Mor. Krumlova, chovatelem je pan Petr Braun z Kasejovic. Amaranth při zápisu získal 7,6 bodů a výkonnostní zkoušky pod sedlem složil se 7,6 body. Oba hřebci byli letos aktivní v plemenitbě, od Athose byly k dispozici mražené inseminační dávky, Amaranth připouštěl přirozeně.

Zúčastnění chovatelé a další zájemci, především z řad účastníků školení, které proběhlo v rámci projektu Erasmus+ se po skončení šampionátu měli možnost zúčastnit také diskuse s oběma posuzovateli. Ti hned v jejím úvodu vyslovili pochvalu na adresu zúčastněných koní, kteří byli ze 70% uniformní skupinou v požadovaném typu haflinga. Následně proběhla zhruba hodinová diskuse, kde padaly jednak dotazy konkrétně ke klisnám hodnoceným na šampionátu, ale také dotazy či podněty obecnějšího rázu. Poměrně zajímavé bylo srovnání hodnocení na svodu a výstavě, které pěkně shrnul Dr. Botte. Zatímco hodnocení na svodu musí být co nejdetailnější a mělo by si podrobně všímat všech částí těla, hodnocení během výstavy klade větší důraz na celkový dojem a hodnotí výhradně okamžitý stav koně. Zároveň je žádoucí během výstavy komentovat koně pouze pozitivně, bez zbytečného zdůrazňování vad jednotlivých koní a velmi důležité je vybírat na vítězná umístění koně, kteří jsou co nejblíže požadovanému typu, aby chovatelé i diváci jasně viděli, kam by šlechtění haflinga mělo spět.

Dalším tématem diskuse, které nadnesli právě účastníci školení v zahraničí, bylo srovnání rakouského a italského systému hodnocení koní. Zatímco někteří účastníci na základě poznatků z návštěvy obou zemí i na základě dalších zkušeností s chovem v obou státech, upřednostňují rakouský systém, na obhajobu italského zazněly jasné argumenty – italský systém je daleko propracovanější, pracuje výhradně s čísly a je tedy přesnější a je z něj eliminován co možná nejvíce subjektivní pohled na koně. Pokud se týče dalšího prověřování koní, vyhodnocují se statisticky veškeré údaje o potomstvu hřebců i klisen, což umožňuje získat informace nejen o tom, zda daný kůň odpovídá požadavkům v jednotlivých kritériích, ale také o tom, které pozitivní stránky předává svému potomstvu. V tomto statistickém hodnocení (viz článek http://www.haflingove.cz/clanky/IMT.pdf) je také ve dvou kritériích vyhodnocován charakter, který je geneticky silně podmíněn.

V diskusi padla také zajímavá hypotetická otázka, jak vidí oba zahraniční odborníci chov haflingů za 20 let. Oba zdůraznili, že je nutné řídit chov tak, aby haflingové obstáli v rámci konkurence, kterým je pro toto plemeno především sportovní pony. Tomu hafling nikdy nebude chtít a ani moci konkurovat pokud se týče sportovních kvalit, měl by se ale snažit jej předčít ve všestrannosti svého využití a v zachování dobrého charakteru. Světový svaz také plánuje do budoucna založení databanky, kde by se shromažďovaly údaje ze všech zemí o potomstvu, čímž by se statistiky výrazně zpřesnili a chovatelé by tak měli k dispozici daleko více podkladů např. při výběru hřebce či nákupu koně. Nutno ale podotknout, že zatím v rámci světového svazu příliš nefunguje ani sdílení informací o původech koní, což by měla alespoň pro začátek být zcela primární věc.

Možnost setkat se po šampionátu se zahraničními posuzovateli a mít možnost s nimi probrat nejen hodnocení klisen z daného dne, ale i obecnější témata se zdá být dobrou možností, jak více zhodnotit jejich přítomnost v České republice – a využili ji prakticky všichni přítomní chovatelé haflingů, kteří se šampionátu účastnili ať už jako účastníci, tak jako diváci. Pokud tedy bude zájem, bylo by možné podobné setkání příležitostně uspořádat i v příštím roce v návaznosti na šampionát, či například v rámci Valné hromady, která by si jistě zasloužila nějaké zpestření. Velmi rádi proto uvítáme vaše návrhy a komentáře!

Závěrem samozřejmě nesmíme zapomenout na poděkování oběma hodnotitelům, všem zúčastněným a samozřejmě našim sponzorům, kteří věnovali věcné ceny pro vítězky – ADW, Fitmin a Jezdeckým potřebám Mauricio a samozřejmě Italskému svazu chovatelů haflingů.

MVDr. Martina Daťková a Ing. Veronika Jenikovská

 

Foto: Veronika Bechová a Milan Řehák
Více fotek najdete zde: https://www.zonerama.com/VeronikaBechova1/Album/776677

Přílohy: 
Obrázky: